Verden

Derfor ble mammuten utryddet

DNA-undersøkelser tyder på at det ikke var menneskets jakt på mammuten som gjorde at den døde ut.

En gutt ser på en mammut på et museum i Moskva. Svenske forskere mener at det var klimaet som gjorde at mammuten ble utryddet.
  • Per Kristian Aale
    Per Kristian Aale
Sergej Davidov holder opp et mammutbein som han har funnet nordøst i Sbiri. I Sibir var det mammuter frem til for 4000 år siden.
Aleksandr Svalov inspiserer et mammutben på istidsmuseet i Moskva. Svenske forskere mener at endret klima var årsaken til at mammuten døde ut, men noen få mammuter overlevde i Sibir frem til for 4000 år siden.

Det var klimaendringer — og ikke menneskest - som var årsaken, viser ny forskning fra Naturhistoriske riksmuseet i Sverige, ifølger BBC.

Ved hjelp av DNA-analyser fant forskerne ut at populasjonen av mammuter sank mye tidligere enn man frem til nå har trodd. Funnene ble publisert i en vitenskapelig artikkel som står i siste utgave av fagtidsskriftet Proceedings of the Royal Society.

For 120.000 år siden ble klimaet mye varmere, noe som førte til at antall mammuter sank dramatisk. Antall mammuter sank fra flere millioner til noen få titusen, men populasjonen hentet seg inn igjen da jorden gikk inn i en ny istid.

Styrker teorien

Love Dalén, førsteamanuensis ved det Naturhistoriske riksmuseet i Sverige, fremholder at nedgangen i populasjonen har sammenfalt med et varmere klima.

— Våre resultater styrker teorien om at klimaet var den viktigste årsaken til at det ble færre mammuter, sier Dalén til den svenske avisen Dagens Nyheter.

Nå ønsker evolusjonsbiologen å finne ut hvorfor et varmere klima fikk så store konsekvenser for arten.

- Nøkkelen er å forstå hvorfor mammuten ikke klarte å overleve når det ble varmere.

Les også

Jurrasic Park kan bli virkelighet

Prosessen som førte til at mammuten til slutt ble helt utryddet, startet for 20.000 år siden. Også denne gangen var klimaet årsaken, men da var det ikke varmen som gjorde at de døde. Derimot var dette en periode som var fryktelig kald, på høyden av istiden.Forskerne spekulerer i at gresset som mammuten spiste, ble svært vanskelig å få tak i på grunn av kulden. Fallet i populasjonen økte kraftig da istiden gikk mot slutten, trolig fordi de store gresslettene forsvant. Isteden ble de erstattet av skog i sør og tundra i nord.

Heftig diskusjon

Mammutens utryddelse har vært diskutert heftig i forskningsmiljøene. Noen har hevdet at mennesket utryddet dem på grunn av jakt, mens andre har fremholdt klimaendringer som viktigste årsak.

— Mennesket jaktet sikker, men i vår forskning har vi ikke funnet noe som tyde på at det var hovedårsaken til at mammuten forsvant. Mennesket og mammuten sameksisterte tross alt i lang tid, noe som styrker vår teori, påpeker Dalén.

Les også

Jorden ble overtatt av <br/> gigantiske pattedyr

De aller siste mammutene levde frem til for drøyt 4000 år siden. De var isolert på noen små øyer utenfor kysten av Sibir i Russland. Det skal også ha vært mammuter i Norden, men de døde ut for 50.000 år siden.