Verden

Anklager Jagland for å gjøre knefall for Russland. Han gir Putin en propagandaseier, hevder politikere.

Europarådet vurderer å oppheve sine sanksjoner mot Russland. Generalsekretær Thorbjørn Jagland får kraftig kritikk for å gi etter for russisk press.

Russlands president Vladimir Putin og Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland i Kreml i Moskva.
  • Per Kristian Aale
    Per Kristian Aale
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Russland ble fratatt stemmeretten i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) i 2014. Det skjedde etter at landet invaderte og deretter annekterte den ukrainske halvøya Krim.

Russiske myndigheter krever å få igjen stemmeretten i PACE, og en rekke vestlige politikere i parlamentarikerforsamlingen har startet en kampanje for at Moskva skal få viljen sin.

Ifølge The Financial Times reiser i tillegg Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland, rundt i Europa og advarer regjeringene mot at det er en stor fare for at Russland kan forlate det som anses som kontinentets viktigste menneskerettighetsorgan.

– Retten til å anke til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen er like viktig for 145 millioner russere som det er for borgere i andre medlemsland i Europarådet, sier Jaglands pressetalsmann Daniel Holtgen.

Han peker på at Den europeiske menneskrettighetskonvensjonen og Menneskerettighetsdomstolen har vært svært viktig for å opprettholde russernes rettigheter, og at det er årsaken til at fremtredende russiske menneskerettighetsforkjempere ønsker at landet skal forbli i Europarådet.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland mener at det ville få store negative følger hvis Russland skulle melde seg ut av organisasjonen. Blant annet vil 145 millioner russere miste mulighet til å anke til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

Gir etter for press?

Nå får Jagland kraftig kritikk fra mange nordiske politikere med den danske PACE-delegasjonen i spissen. I et brev til Jagland hevder de at generalsekretæren går på akkord med organisasjonens demokratiske standarder ved å la Russland få igjen stemmeretten uten å ha innfridd noen av kravene som var årsaken til at sanksjonene ble innført: trekke støtten til separatistene i Øst-Ukraina og avslutte okkupasjonen av Krim.

– Jagland gjør knefall for Putin. Dette ville være en stor propagandaseier for Putin, mener Michael Aastrup Jensen som sitter i Folketinget for regjeringspartiet Venstre og leder den danske delegasjonen i PACE.

I juni stoppet Russland innbetalingen av medlemskontingenten til Europarådet for 2017, noe Moskva sa var en gjengjeldelse for at det mistet stemmeretten. I 2016 var Russlands andel av budsjettet 300 millioner kroner.

– Russland driver med utpressing, og Jagland gir etter for dette. Det er farlig. Signalet man sender, er at Russland kan gjøre som det vil fordi det er en regional stormakt, og at ingen bryr seg om Krim lenger, hevder Jensen.

20. oktober var Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland i Moskva for å ha samtaler med utenriksminister Sergej Lavrov. Jagland forsøkt å finne en løsning på konflikten mellom Europarådet og Russland.

Løse gjennom dialog

Holtgen fremholder at Jagland forsøker å løse konflikten med Russland gjennom en dialog med alle medlemslandene i Europarådet, og at dette støttes av mange medlemsland, deriblant Frankrikes president og regjeringene i Tyskland og Danmark.

– Jagland er tydelig på at hans forsøk på å få Russland til å bli i Europarådet er basert på prinsippet om at Russland må respektere alle sine forpliktelser som medlem, inkludert å betale kontingenten. De som hevder noe annet, snakker usant og driver med propaganda, sier Holtgen.

I Europarådet er medlemslandens regjeringer representert i Ministerkomiteen mens parlamentarikerne - slik som de norske stortingsrepresentantene - møter i parlamentarikerforsamlingen (PACE) som er uavhengig. Det er PACE som avgjør om Russland får igjen stemmeretten.

SVs Petter Eide støtter Jagland og mener at norske myndigheter må støtte Jaglands arbeid for at Russland skal få tilbake stemmeretten i PACE.

Norske politikere støtter Jagland

Petter Eide (SV) som sitter i PACE, støtter Jagland. Han mener at det er en reell fare for at hvis Russland går ut av Europarådet, vil flere land følge etter. Det gjelder blant annet Tyrkia, Ungarn, Polen og Aserbajdsjan som alle har et trøblete forhold til organisasjonen.

– Jagland driver intens lobbyvirksomhet for at Europarådet ikke skal rakne, og i dette arbeidet bør Norge støtte ham, mener Eide som hadde samtaler med Jagland i Strasbourg for noen dager siden.

Han peker på at menneskerettighetssituasjonen i Russland er presset, og at Europarådet derfor er en av få muligheter man har til å påvirke landet i positiv retning.

– Hvis Russland forlater Europarådet, vil landet bli ytterligere isolert, og det vil styrke de nasjonalistiske kreftene i landet. Det vil svekke hele Europarådet, mener Eide.

Han understreker at SV ikke aksepterer Russlands annektering av Krim, men at Europarådet ikke er egnet til å straffe land som bryter folkeretten.

– Europarådet må være inkluderende.

Eide får støtte av Høyres Ingjerd Schou, som mener at Norge er tjent med at Russland deltar fullt ut i samarbeidet i Europarådet.

– Annekteringen av Krim er helt uakseptabelt, men Europarådet er ikke noe egnet arena for sanksjoner og for å løse den konflikten. Europarådet er en arena for dialog og samtale, og det er andre steder – slik som i FN – man må finne løsninger for Russland og Ukraina, sier Schou, som leder den norske PACE-delegasjonen.

Ingjerd Schou (H) leder den norske stortingsdelegasjonen til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE).

Ført til forbedringer

Alle de 47 landene i Europarådet er forpliktet til å følge dommer fra Menneskerettighetsdomstolen. Siden Russland ble med i organisasjonen i 1996, er landet blitt dømt mer enn 1000 ganger. Ifølge eksperter har det ført til en rekke forbedringer i landet.

Nå truer russiske myndigheter med å stoppe å følge avgjørelsene fra Strasbourg hvis ikke den russiske delegasjonen til PACE får igjen stemmeretten. PACE velger Europarådets generalsekretær, menneskerettighetskommissæren og dommerne til Menneskerettighetsdomstolen.

I russiske medier har det de siste månedene jevnlig vært debatter om Russland ville være mer tjent med å forlate organisasjonen.

Ukrainas ambassadør til Norge, Viatsjeslav Jatsiuk.

Ukraina reagerer på Jagland

Ukrainas ambassadør til Norge, Viatsjeslav Jatsiuk, mener at det ville være skammelig hvis Europarådet gir etter for russisk press. Han peker på at Russland ikke har innfridd noen av kravene som ble stilt da sanksjonene ble innført.

– I så fall viser Europa svakhet, og det er feil signal å sende i dagens situasjon. Det vil være å rettferdiggjøre Russlands aggressive politikk. Det vil undergrave Europarådets omdømme.

Han forteller at flere ukrainske politikere har sagt at Ukraina vil vurdere å trekke seg fra PACE hvis sanksjonene mot Russland oppheves.

Russlands president Vladimir Putin.

Putins spill

Den danske PACE-politikeren Jensen avviser at det er noen fare for at Russland vil forlate Europarådet. Han peker på at det er viktig for Putin å vise at Russland er en del av det internasjonale samfunnet og er et sivilisert land.

– Putin driver et spill, og noen faller for det.

Han får støtte fra Kirill Korotejev, juridisk sjef for den anerkjente, russiske menneskerettighetsorganisasjonen Memorial.

– Russiske myndigheter reiser bevisst tvil om landet vil fortsette i organisasjonen som et forhandlingskort for å få tilbake stemmeretten eller få andre innrømmelser fra Europarådet.

Les mer om

  1. Europarådet
  2. Thorbjørn Jagland
  3. Russland