Verden

I dag håper Madelaine Rodriguez å få satt punktum

Fredag faller dommen mot kokaintiltalte Madelaine Rodriguez (28) for tredje gang. Nå håper hun å kunne få satt punktum for den sju år lange rettsprosessen.

sxf57891-Njgjl0ac_N.jpg
  • Ntb

Utfallet av saken og lengden på straffen synes nå å være av underordnet interesse for den 28 år gamle Oslo-kvinnen. Sju år etter at hun ble tatt på flyplassen i Santa Cruz i Bolivia med store mengder kokain i bagasjen, håper hun nå å få en endelig slutt på rettsprosessen — og å kunne begynne å se framover

- Bare gi meg dommen, så vet jeg når jeg kommer ut. Da blir jeg rolig, sa 28-åringen nylig i et lengre intervju med VG.

Hun var en av tre unge norske kvinner - to av dem fortsatt i tenårene - som i mai 2008 ble pågrepet i det de var i ferd med å reise hjem fra et ferieopphold i Bolivia. I bagasjen deres fant politiet til sammen 22,4 kilo kokain.

Mens to av kvinnene klarte å rømme og komme seg tilbake til Norge, har Rodriguez sittet fengslet i Cochabamba, ventende på en rettskraftig dom.

Risikerer strengere straff

Når prosessen mot henne nå synes å gå mot slutten, er det imidlertid betydelig risiko for at retten faller ned på en strengere straff enn den hva den samme domstolen gjorde for fire år siden. Da fikk den nå 28 år gamle kvinnen ti år og åtte måneders fengsel - men det skjedde ved at retten endret grunnlaget for tiltalen til et mildere straffebud enn opprinnelig.

Nå har boliviansk høyesterett opphevet dommen nettopp på grunn av denne endringen og beordret ny behandling av saken. Beslutningen til høyesterett kan bli sterkt førende for den lavere domstolen, som tilsvarer lagmannsretten her i landet.

Advokat Marius Dietrichson, som uttaler seg på Rodriguez' vegne i Norge, vil ikke ha noen mening om hva som er det mest sannsynlige utfallet, men sier til NTB at høyesterettsdommen kan forstås på forskjellige måter.

Ønsker prøveløslatelse

Etter at dommen er falt, har partene en ankefrist på fem dager. Hvis ingen anker vil dommen være endelig og rettskraftig 29. juli.

Rodriguez har ifølge VG mulighet til å søke om prøveløslatelse etter at halve straffen er sonet. Det er den mest sannsynlig uansett straffeutmåling denne gangen.

Hun ble i første instans dømt til 13 år og 4 måneder i fengsel i 2010, basert på en tiltale om «trafficking» og ikke «narkotikatransport» som ankedomstolen baserte seg på.

- Det verste er ikke å vite hva som skjer. Jeg sitter fast på ett sted med den samme dritten. Jeg drømmer om mitt eget hjem og en jobb. Jeg vil studere flere språk og bli tolk, sier Rodriguez i VG-intervjuet.