Verden

I dag blir Mor Teresa erklært helgen. En av årsakene er at Marcilio Andrino lever.

Da Marcilio Andrino våknet opp av koma, var siste hinder passert for at Mor Teresa kunne kåres til helgen.

Marcilio Andrino omkranset av sin kone Fernanda og Mary Prema Pierick, den nåværende leder av mor Teresas orden. Da Andrino uventet ble frisk av et hjernevirus, ble helbredelsen tilskrevet mor Teresa. De tre er alle i Roma for å delta i helligkåringen.
  • Kjetil Hanssen
    Kjetil Hanssen
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Da hun levde, ble hun kalt rennestenens helgen, men søndag blir fredsprisvinneren Mor Teresa formelt kåret til helgen i Den katolske kirke.

1. Hvem var Mor Teresa?

Mor Teresa var en katolsk nonne og misjonær som i store deler av sitt liv bodde i India. Hun ble født i 1910 i dagens Makedonia av albanske foreldre og het da Agnes Gonxhe Bojaxhiu. 12 år gammel skal hun ha fått et kall fra Gud og som 19-åring reiste hun til India som novise.

I 1950 startet hun en egen orden med tilhold i byen Kolkata (den gang Calcutta). Nestekjærlighetens misjonærer skulle hjelpe fattige, syke og døende. Organisasjonen driver nå i godt over 100 land og har blant annet skoler, suppekjøkkener, sykehus og barnehjem. I 1979 fikk hun Nobels fredspris for sitt arbeid.

– De fattigste, de ulykkeligste og de døende har ved hennes hender fått medfølelse uten nedlatenhet basert på ærbødighet for mennesket, het det i Nobelkomiteens begrunnelse.

– Jeg er ikke verdig, sa hun selv, men aksepterte prisen på vegne av verdens fattige.

Mor Teresa sammen med nobelkomiteleder John Sanness i Aulaen 10. desember 1979.
Fakkeltoget til ære for henne i Oslo i 1979. På banneret står det: «Barmhjertighetsarbeid er fredsarbeid. Fred - Glede - Kjærlighet».

2. Hva skal til for å bli helligkåret?

I tidlligere tider, da for eksempel Olav Haraldsson ble Olav den hellige, var det ingen formelle regler. Senere er helligkåringen - kanoniseringen - blitt en formalisert prosess. Det hele begynner med at en biskop åpner for en undersøkelse - normalt tidligst fem år etter vedkommendes død. Personens liv blir så fingransket. Etter en rekke formelle steg kan personen erklæres som verdig. I ettertid må det skje minst to mirakler som kan tilskrives vedkommende. I praksis er det gjerne slik at noen ber den avdøde gå i forbønn for at en uhelbredelig syk skal bli frisk. De påståtte miraklene granskes av en kommisjon med et flertall av leger.

Medlemmer av mor Teresas orden samles rundt det offisielle portrettet i forbindelsen med helligkåringen.

3. Hva er begrunnelsen i Mor Teresas tilfelle?

«Til tross for erfaring med et indre mørke reiste Mor Teresa for å spre Jesu kjærlighet i hele verden. Slik ble hun et ikon for Guds fine og nådefylte kjærlighet til alle, spesielt overfor dem som er uelsket, uønsket og forsømt. Fra himmelen fortsetter hun å tenne et lys for dem som lever i mørke her på jorden», heter det i Vatikanets pamflett til feiringen.

En indisk kvinne som ble kurert av magekreft var det første mirakelet som blir tilskrevet Mor Teresa. Det andre og siste hinderet for å kåre henne til helgen var noe som skjedde i Brasil i desember 2008 - 11 år etter Mor Teresas død.

Ingeniøren Marcilio Andrino lå i koma og var døden nær på grunn av et hjernevirus. En operasjon var planlagt, men ble utsatt en halv time. Da anestesilegen kom etter forsinkelsen var pasienten våken og smertefri. I mellomtiden hadde kona Fernanda bedt Mor Teresa gå i forbønn for mannen overfor Gud.

På plass til helligkåringen. F.v.: Presten Brian Kolodiejchuk, journalist Marina Ricci, søster Serena og den nå friske Marcilio Andrino.

4. Hva sier hennes kritikere?

Mor Teresa var og er ikke uten kritikere. De fremholder blant annet at hun forherliget fattigdom og ikke gjorde noe med årsakene til den.

– Mor Teresa elsket ikke de fattige. Hun elsket fattigdom og sa at lidelse var en gave fra Gud, skrev forfatteren Christopher Hitchens.

Kvaliteten ved organisasjonens sykehus er også blitt kritisert, blant andre av det medisinske tidsskriftet The Lancet. Mange var også misfornøyde med at nonnen sto tydelig på kirkens motstand mot abort. I India har hinduister fremsatt påstander om at motivet for arbeidet var å konvertere fattige til kristendommen.

Forberedelser til seremonien på Petersplassen der mor Teresa skal helligkåres.

5. Hvordan markeres dette i Roma - og Norge?

Helligkåringen markeres søndag på Petersplassen med pave Frans i spissen. Hundretusener av tilskuere er ventet. Vatikanets nyhetstjeneste sender direkte på Youtube kl. 10.30 søndag.

I Norge vil hun bli nevnt i prekener og bilder prominent plassert i menighetene under høymessen. I Bergen, der organisasjonen hun startet er til stede, vil det være en del arrangementer og utstillinger.

– Senere i høst vil det i Oslo bli en egen høymesse for å markere Mor Teresas helligkåring, opplyser samfunnskontakt Hans Rossiné i Den katolske kirke.

Les mer om

  1. Den katolske kirke
  2. Nobels Fredspris
  3. India
  4. Kolkata