Dette fenomenet har varslet om økonomiske kriser de siste 40 årene. Onsdag skjedde det igjen.

Dow Jones-indeksen var ned 3,05 prosent da New York-børsen stengte onsdag kveld. Det brygger opp til «den perfekte storm», mener økonom.

Investorer på New York-børsen kjente onsdag på uroen da renten på langvarige amerikanske statsobligasjoner falt kraftig. Her fra handlegulvet onsdag.

Det koker på børsmarkedene over store deler av verden.

Onsdag morgen kom ferske tall fra Tyskland som viser at Europas sterkeste økonomi kan være på vei inn i resesjon. Samtidig viser makrotallene for andre kvartal at Storbritannias bruttonasjonalprodukt (BNP) faller for første gang siden finanskrisen. Tidligere i sommer ble det klart at veksten i Kinas industriproduksjon avtar.

Men kanskje mest urovekkende er nyheten om at den britiske og amerikanske rentekurven for første gang på 12 år har invertert.

Det vil si at rentene på de tiårige statsobligasjonene har falt under rentene på de toårige obligasjonene.

Sist gang dette skjedde i USA var i 2007, da den globale finanskrisen brøt ut. Også renten på de amerikanske statsobligasjonene med løpetid på 30 år har falt til sitt laveste nivå noensinne, skriver CNBC.

Les også

Alarmen er gått i britisk økonomi. Nå drar de med seg resten av Europa i dragsuget.

Sterkt signal

– Det man kaller lange renter sier noe om hvordan markedet vurderer renteutsiktene fremover, sier økonom og porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Asset Management til Aftenposten.

Chen forklarer at når differansen mellom kort- og langtidsrenten bikker over i minus så har finanskriser, økonomisk krakk eller stagnasjonen nesten alltid fulgt i løpet av de neste 12 til 24 månedene. Også CNBC skriver at hver gang en slik invertering har skjedd siden 1978, har en resesjon fulgt innen 22 måneder.

– En slik rentekurve har historisk sett sendt et sterkt signal om at det kommer økonomiske nedgangstider, sier Chen.

Olav Chen i Storebrand Asset Management sier inverterte rentekurver, slik man nå ser i både Storbritannia og USA, historisk sett har sendt et sterkt signal om kommende økonomisk resesjon.

Dramatisk fall

Hittil i år har den amerikanske langtidsrenten, den såkalte «tiåringen», falt fra 2,7 prosent til 1,58 prosent, sier Chen.

– På generelt grunnlag kan du si at obligasjonsmarkedene er mye viktigere enn aksjemarkedene. Så når du ser en sånn bevegelse i løpet av et år, så er det kort fortalt dramatisk.

Han legger til at dette likevel ikke er noen garanti for at en krise vil følge.

– Det er vanskelig å si med sikkerhet at vi nå kan vente oss en resesjon. Men når markedet gjennom 50–60 år har vist at en slik regel stemmer, så er det grunn til bekymring.

Les også

Trump innfører ny toll på kinesiske varer. Denne gangen vil det gå hardere utover amerikanske forbrukere.

Børsene stuper

I løpet av ettermiddagen falt alle de store europeiske børsene kraftig. Også Oslo Børs noterte årets hittil største nedgang på 2,39 prosent.

Onsdag kveld falt dessuten de tre nøkkelindeksene på Wall Street kraftig. Da New York-børsen stengte klokken 22.00 norsk tid, viste tallene at industriindeksen Dow Jones-indeksen var ned 3,05 prosent.

Den bredere S&P 500-indeksen var ned 2,93 prosent, og den teknologitunge Nasdaq-børsen var ned 3,02 prosent.

Dermed ble onsdagen den verste dagen på de amerikanske børsene så langt i år.

En «perfekt storm»

En del av bakteppet for nedgangen onsdag er at USAs president Donald Trump tirsdag varslet at han vil utsette ny toll på enkelte kinesiske varer til 15. desember. Både aksjekurser og oljeprisen steg etter nyheten tirsdag, men onsdag korrigerer markedene seg.

– Det er flere faktorer som spiller inn nå, sier Chen og viser blant annet til brexit og usikkerheten knyttet til handelskrigen mellom USA og Kina. Chen mener dessuten at Trump bevisst forsøker å påvirke sentralbankens pengepolitikk ved hjelp av handelskrigen, noe som bidrar til store svingninger i markedet.

– Det vi ser nå er på mange måter den perfekte storm, sier han.

Les også

Årets verste dag på Oslo Børs

Mulig resesjon i Tyskland

I flere aviser snakkes det nå om faren for en mulig resesjon i Tyskland. En resesjon skjer dersom et land opplever to sammenhengende kvartaler med negativ økonomisk vekst. Tyskland kan være på vei mot null vekst, skriver Financial Times.

– Tyskland har alltid vært bastionen i Europa, så når de nå viser så svake tall får det konsekvenser for resten av Europa – også Norge, sier Chen.

Chen mener Tyskland hittil har vært den største taperen i handelskrigen.

Trump kaller rentekurven «CRAZY»

Men også i Storbritannia fryktes det at en resesjon kan inntreffe etter neste kvartal. Det vil i så fall sammenfalle med britenes utmelding av EU, som etter planen skal skje 31. oktober.

Trump skriver på Twitter at han er i ferd med å vinne handelskrigen, men at sentralbanken holder USAs økonomi tilbake med sin rentestyring. Han kaller den inverterte rentekurven for «CRAZY» og legger skylden på sentralsbanksjef Jay Powell:

..Spread is way too much as other countries say THANK YOU to clueless Jay Powell and the Federal Reserve. Germany,… https://t.co/J6Zm3iXb78
  • Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.