Flere hundre døde av røyk fra skogbrannene i Australia

Nesten 450 mennesker døde av røyken fra skogbrannene som i over et halvt år herjet Australia, anslår forskere. Over 4.500 mennesker ble innlagt på sykehus.

Operahuset i Sydney i november i fjor, da røyk fra de australske skogbrannene lå som et teppe over byen.

Tallene kommer frem i en studie som er blitt omtalt under en gransking av brannene og den australske beredskapen.

I studien undersøkes overdødeligheten i den aktuelle perioden, ifølge professor Fay Johnston ved University of Tasmania. På bakgrunn av dette anslås det at 445 dødsfall skyldtes røyk og luftforurensing fra brannene.

Blant dem som ble innlagt på sykehus med astma, var det 1.373 flere pasienter enn normalt. 3.340 flere mennesker enn normalt ble innlagt med hjerte- og lungeproblemer.

12,5 millioner hektar

Skogbrannene raste fra august i fjor til mars i år. De samlede kostnadene for helsevesenet var trolig mer enn to milliarder australske dollar, tilsvarende 13 milliarder kroner.

80 prosent av Australias befolkning antas å ha blitt negativt påvirket av røyken.

Over en femtedel av Australias skog, 12,5 millioner hektar, brant ned, ifølge en studie publisert i tidsskriftet Nature Climate Change tidligere i år.

Arealet tilsvarer mer enn en tredjedel av Tyskland. Brannene antas å ha ført til utslipp av 830 millioner tonn CO2 – tilsvarende 16 ganger Norges årlige klimautslipp.

– Ingen engangshendelse

Samtidig som brannrøyken inneholdt enorme mengder CO2, var klimaendringene trolig en medvirkende årsak til at brannene fikk et historisk omfang.

Ekstrem hete og tørke gjorde at ilden spredte seg raskt og ble vanskelig å slukke.

Granskingen i Australia skal vurdere landets beredskap og håndtering av naturkatastrofer. Landets meteorologiske institutt har advart granskerne om at gigantiske skogbranner kan bli vanligere, ifølge The Guardian. Årsaken er at klimaet blir varmere.

– Dette var ingen engangshendelse, sa Karl Braganza fra det australske meteorologiske instituttet under granskingen nylig.

Hvis skogen i de brannrammede områdene vokser opp igjen, kan mye av CO2-utslippene fra brannene bli reversert. Et gradvis varmere klima gjør det imidlertid usikkert om skogen noen gang vil bli som før.