Solberg beilet til FN om plass i Sikkerhetsrådet

Statsminister Erna Solberg (H) brukte sin taletid i FN til å levere en lang skryteliste over hva Norge kan gjøre som medlem i Sikkerhetsrådet.

– Norge ønsker å ta sitt ansvar. Vi er rede til å tjene. Vi er rede til å bygge et mer effektivt og åpent Sikkerhetsråd, sa Solberg i talen til FNs hovedforsamling fredag kveld norsk tid.

Blant annet lover hun at Norge vil slåss for flere seter i Rådet og støtte FNs generalsekretær i arbeidet med å reformere FN.

– Mester

Solberg trakk fram både den norske fredsinnsatsen i en rekke land og hva Norge har gjort innen internasjonal bistand.

– Norge er en mester når det gjelder kvinner, fred og sikkerhet, slo hun fast.

– Norge er upartisk, men aldri verdinøytral. Vi fremmer dialog og utøver pragmatisk diplomati. Dersom vi blir valgt, vil vi ta med oss denne tilnærmingen til Sikkerhetsrådet, sa statsministeren.

I talen gikk hun også i rette med USAs president Donald Trump, som tidligere denne uka sto på den samme talerstolen og snakket høylytt om patriotisme og nasjonale løsninger.

– Norge er en sterk tilhenger av multilateralt samarbeid og felles institusjoner for å kunne håndtere globale utfordringer som klima, cybersikkerhet og terrorisme. FN trenger å styrkes, kontret Solberg.

Henter støtte

Tidligere fredag møtte statsministeren norske journalister i New York. Til NTB sier hun at Norge har greid å hente støtte til sitt Sikkerhetsråd-kandidatur fra flere land.

– Vi møter også mye forståelse fra små og mellomstore land. Mange ser det vi sier om klima og hav og sammenhengene mellom disse. Du løser ikke den ene utfordringen uten å løse den andre

På spørsmål fra NTB om hun er mer sikker nå enn før på at Norge greier å kapre en plass i Sikkerhetsrådet, svarer hun:

– I alle fall har vi flere ledere klare som har gitt støtte til oss. Men vi er aldri sikre før alle stemmene er telt opp. Vi må jobbe hardt de neste ni månedene, sier statsministeren.

Skjerpe klimaambisjonene

I talen til FN lovte Solberg også å skjerpe de norske ambisjonene for kutt i klimautslippene i 2020, i tråd med Parisavtalen.

For å oppnå dette, vil regjeringen blant annet øke CO2-avgiften med 5 prosent i neste års statsbudsjett, i tråd med Granavollen-plattformen. Der heter det at CO2-avgiften skal økes med 5 prosent årlig fram til 2025 i alle sektorer. De økte inntektene skal brukes til å senke andre skatter og avgifter i de samme sektorene.

– Vi har sagt at vi skal gjøre dette, og vi begynner med det i årets budsjett, sier Solberg til NTB.

– Sammen med kvotesystemet bidrar dette til å gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlige løsninger, sier Solberg.

Hun lover samtidig at økt CO2-avgift ikke skal gå ut over bilistene.

– Bilistene vil ikke få mer skatt. Men å velge et lavutslippsalternativ vil bli enda mer gunstig, sier hun.

– Kraftig signal

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) mener den økte karbonskatten sender et kraftig signal til næringslivet.

– De må kutte utslipp og legge om til nullutslippsløsninger som elektrisitet, hydrogen og biogass, slår Elvestuen fast.

I tillegg til den økte CO2-avgiften har det lekket ut at regjeringen vil bevilge 7 milliarder kroner til klimatiltak i neste års statsbudsjett.