Medier: Justisdepartementet tror Trump har flere hemmelige dokumenter

Funn av tomme mapper uten gradert informasjon vekker mistanke. USAs justisdepartement tror ekspresidenten sitter på flere hemmelighetstemplene dokumenter enn de har beslaglagt.

Trump er under etterforskning for urettmessig å ha sikret seg 11.000 dokumenter som påtalemyndigheten mener tilhører den amerikanske stat. Kampen står om 100 hemmeligstemplede dokumenter som FBI fant under ransakingen.

I august beslagla justisdepartementer manglende dokumenter Donald Trump hadde tatt med seg fra Det hvite hus. Men de fikk trolig ikke med seg alt.

Blant dokumentene som ble beslaglagt var 43 mapper, som skulle inneholdt graderte dokumenter, helt tomme. I tillegg ble det funnet 23 tomme mapper som skulle ha vært returnert til presidentens militærrådgiver, ifølge merkingen. Det ble de altså ikke, ser det ut til.

At Trump er forpliktet til å levere disse tilbake, måtte en av de fremste advokatene i departementet minne ekspresidentens egne advokater på.

Det skriver New York Times, som får dette opplyst av to kilder. CNN skriver at de har tilsvarende opplysninger.

New York Times skriver videre at det er uklart hvilke steg departementet kan komme til å ta videre.

Tidligere offentliggjorde departementet en detaljert oversikt over innholdet i de 33 kassene med dokumenter som ble beslaglagt. Det var her funnet av de tomme mappene ble kjent.

Dokumenter fra Det hvite hus tilhører regjeringen og skal overlates til nasjonalarkivet når presidentperioden er omme.

– De vil kneble meg

– Alle vet at vi ikke har gjort noe galt. De angriper meg fordi de vil kneble meg. De vil kneble deg og hele den vidunderlige bevegelsen Make America Great Again, uttalte Trump på en pressekonferanse etter at en appell var blitt sendt til høyesterett.

Donald Trumps advokater forsøker å engasjere høyesterett i striden om dokumentbeslagene. Det kan gi ekspresidenten et lite pusterom.

Trump advarer mot hva som kan skje dersom han skulle ende opp i fengsel. Folk flest vil ikke akseptere at han blir arrestert, hevder den tidligere presidenten.

– Da vil de demonstrere, er budskapet fra Trump. Det også er gjentatt av senator Lindsey Graham og andre høyt lojale trumpister.

«Borgerkrig» økte med 3 000 prosent

The New York Times dokumenterer at det hardner til på nettet. Bruken av ordet «borgerkrig» på Twitter økte 3.000 prosent kort tid etter ransakingen hjemme hos Trump.

Saken er blitt en veritabel ping-pong kamp. Trump har fått gjennomslag for det meste han ber om hos den føderale dommeren Aileen Canon i sine forsøk på å stoppe eller utsette etterforskningen.

Påtalemakten har på sin side fått gehør i en føderal ankedomstol.

Ekspresident Donald Trump antyder at folk vil demonstrere dersom han blir arrestert for dokumentene FBI fant hjemme hos ham i Mar-a-Lago i Florida.

Varierende forsvar

Trumps forsvar for sin motvilje mot å gi fra seg dokumentene har variert over tid. Først beskyldte han og en hel høyreside FBI for å ha plantet materiale under ransakingen i august.

Hverken Trump eller hans advokater vil identifisere hvilke dokumenter som skal være plantet.

Trump har også gått hardt ut og hevdet at han kunne avgradere dokumenter bare ved å tenke på dem. Men til nå har han ikke fortalt domstolen hvilke dokumenter han avgraderte som president.

Hevder presidenter kan «gjøre som de vil»

Nå ber Trumps advokater høyesterett omgjøre deler av en kjennelse i den konservative føderale ankedomstolen 11th Circuit. Trump ber om at den spesialoppnevnte dommeren Raymond Dearie og Trumps advokater skal gå gjennom de 100 hemmeligstemplede dokumentene som ble beslaglagt.

I henvendelsen argumenterer de for at presidenten har all makt til å gjøre hva han vil når han vil det.

– Donald Trump var fortsatt president i USA da graderte dokumenter ble levert til hans hjem. På det tidspunkt var han øverstkommanderende i USA. Hans myndighet til å klassifisere eller avklassifisere informasjon kommer fra de konstitusjonelle rettighetene en president har, skriver advokatene til høyesterett.

Påtalemakten og Trumps forsvarere spiller nesten pingpong i det juridiske systemet med saken der Donald Trump har nektet å gi fra seg dokumenter fra sin tid som president.

Tror ikke høyesterett vil følge opp

Den tidligere statsadvokaten i Eastern District of Virginia, Chuck Rosenberg, levner Trumps anmodning til høyesterett få sjanser til å bli fulgt opp.

– Dette vil neppe ordne opp for mister Trump. For det første er det ikke sikkert at høyesterett tar i en sak som er så smal. Dernest er det ikke sikkert at Trump vinner. Skulle han vinne, snakker vi bare om tilgangen til dokumenter som til slutt ender der de skal – hos amerikanske myndigheter, sier Rosenberg til MSNBC

Han tviler på at høyesterett vil sette til side kjennelsen fra den mest konservative ankedomstolen i USA. Til syvende og sist vil det ifølge Rosenberg ikke bety noe som helst for om Trump blir dømt eller ikke, om dokumentene er graderte, avgraderte eller åpne.