Sporene etter Nord Stream-sabotasjen peker mot Ukraina

Stadig flere spor peker i retning av at det var ukrainere som sto bak sprengningen av de to Nord Stream-rørledningene.

De to russiske Nord Stream-rørledningene ble 27. september i fjor utsatt for sabotasje på bunnen av Østersjøen. Det er ikke fastslått hvem som sto bak, men sporene peker i retning av Ukraina.

De to, russiskeide gassrørledningene ble satt ut av spill i en sabotasjeaksjon 27. september i fjor.

Mange mente det var åpenbart at Russland sto bak, men Vladimir Putin avviste dette, og anklaget vestlige land for å stå bak.

– Det er ikke lenger nok med sanksjoner mot oss, nå har de gått over til sabotasje. Nord Stream-rørledningene er sprengt, og det er klart hvem som tjener på dette, sa han.

Russlands president Vladimir Putin har anklaget Vesten for å stå bak sabotasjen av de to russiske Nord Stream-rørledningene i Østersjøen, men sporene peker nå mot Ukraina.

Absurd

Vestlige ledere, blant dem USAs utenriksminister Antony Blinken, kalte Putins anklage absurd.

Tyskland, Sverige og Danmark innledet straks etterforskning av sabotasjen, men nektet Russland å medvirke.

Etterforskningslederen Mats Ljungqvist sa i april at det trolig er en «en statlig aktør» som står bak sabotasjen.

Gravejournalister i tyske Süddeutsche Zeitung og radiostasjonene WDR/NDR, den polske nettavisen Frontstory, svenske Expressen og danske Berlingske har i månedsvis samarbeidet for å komme til bunns i saken. De konkluderer med at sporene peker mot Ukraina.

Søkelyset er blitt rettet mot seilbåten Andromeda som befant seg i området da rørledningene ble sprengt.

Båten ble i begynnelsen av september i fjor leid av fem menn og en kvinne. Det har ikke vært lett å fastslå hvem disse fem er.

Selskapet som sto som leietager viste seg å være et postboksselskap registrert i Warszawa. Det ble opprettet av to ukrainere i 2016 men ble fire år senere angivelig overført til en 32 år gammel ukrainsk kvinne. Hun nekter ethvert kjennskap til selskapet.

Svenske og danske etterforskere har sammen med tysk politi forsøkt å finne svar på hvem som sto bak sabotasjeaksjonen. Statsminister Ulf Kristersson og statsminister Mette Frederiksen har avvist Russlands krav om en uavhengig internasjonal etterforskning.

Ukrainsk soldat

Tysk politi har fastslått at en av de seks som var om bord i Andromeda da Nord Stream-rørledningene ble sprengt, utga seg for å være rumener. Passet han viste frem i marinaen i Hohe Düne, var imidlertid falskt, og etterforskerne mener med stor grad av sikkerhet å ha identifisert vedkommende som en 26 år gammel ukrainsk soldat.

Ukrainske myndigheter har nektet for å stå bak sabotasjen av rørledningene, og hverken forsvarsdepartementet eller den militære etterretningstjenesten i landet vil svare på spørsmål om 26-åringen.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har fastslått at de to Nord Stream-rørledningene i Østersjøen etter alt å dømme ble utsatt for en sabotasjeaksjon, men han har ikke antydet hvem han tror står bak.

Peker mot Ukraina

Amerikansk etterretning heller også i retning av at det var ukrainsk etterretning eller en proukrainsk gruppe som sto bak sabotasjen.

Etterretningskilder sier til The New York Times at det ikke er funnet noen holdepunkter for at Russland sto bak, men at sporene peker mot Ukraina.

De samme kildene tror ifølge avisen også at Ukraina sto bak droneangrepet mot Kreml nylig.

Amerikansk etterretning tror Ukraina står bak sabotasjen mot Nord Stream-rørledningene, men uten at president Volodymyr Zelenskyj nødvendigvis har satt sin signatur på disse operasjonene.

Godkjent av Zelenskyj?

President Volodymyr Zelenskyj undertegner ikke nødvendigvis personlig på alle slike hemmelige operasjoner, og det er uklart i hvilken grad han blir orientert om dem på forhånd, mener de amerikanske etterretningskildene.

Den ukrainske presidenten har trolig gitt en generell tillatelse, for på den måten å kunne nekte kjennskap til enkeltoperasjoner, tror de.

Både den ukrainske sikkerhetstjenesten, etterretningstjenesten og hæren i landet har egne spesialstyrker som kan være i stand til å gjennomføre slike operasjoner, påpekes det.