Verden

EU klar til å innføre visumfrihet for britiske turister – om britene gjør det samme

EU er klar til å unngå visum for korte besøk i Storbritannia, men du må ha med deg passet

En avtale om turistvisum mellom EU og Storbritannia vil gjøre at også norske borgere slipper å søke om visum for å reise på fotballkamp i Storbritannia.

  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

EU-landene ambassadører ble fredag enige om å forhandle om å garantere britiske borgere opphold i 90 dager i en 180 dagers periode uten å måtte søke om visum. Denne ordningen vil også omfatte nordmenn ettersom Norge er med i Schengen- området, som omfatter 26 land.

EU-ambassadørene har gitt ministerrådets formannskap mandat til å forhandle med Europaparlamentet om den lovgivingen som skal til for å få dette på plass, heter det i en pressemelding fra EU.

Når EU-lovgivningen er vedtatt, vil Norge slutte seg til dette på vanlig måte.

I uttalelsen fra EU-landenes ambassadører slås det fast at unntak fra visumplikt innføres dersom også borgere fra Schengen-land gis visumfrihet i Storbritannia for kortere opphold.

  • Les også: Regjeringen forbereder krisetiltak ved hard brexit

I vedtaket understrekes det at dersom Storbritannia skulle innføre visumplikt for ett Schengen-land, vil det betyr at ordningen med fri ferdsel for britiske borgere opphører for alle landene.

Advarer britene mot selektive tiltak

Det har i prosessen vært en viss debatt om dette, fordi bak flertallet for brexit lå det en betydelig skepsis når det gjaldt innvandring fra EU-land, særlig de fattige landene i Øst-Europa. Disse korte visumene gir ikke arbeidstillatelse eller mulighet til å studere, men de har vært en inngangsbillett for illegale immigranter.

Storbritannia har ikke vært medlem av Schengen, men omfattet av EUs lovgivning som innebar visumfrihet. Med brexit blir Storbritannia, ifølge vedtaket fra EU-ambassadørenes møte, å regne som et tredje land og må derfor forhandle om en slik ordning som i dag omfatter en rekke ikke-europeiske land.

Britene i tidsnød

Storbritannia skal i utgangspunktet forlate EU ved midnatt norsk tid den 29. mars. EU og Storbritannia har fortsatt ikke klart å bli enige om en skilsmisseavtale som britiske folkevalgte kan godta.

Men selv om en slik avtale skulle komme på plass før 29. mars, kan det bli nødvendig med en utsettelse. Grunnen er at Parlamentet kan trenge ekstra tid til å få vedtatt nødvendig lovgivning, forklarer utenriksminister Jeremy Hunt i et intervju med BBC.