Italias populistregjering skroter vaksinasjonsplikt. Samtidig opplever landet en meslingepidemi.

I fjor fikk over 5000 italienere meslinger, noe som er en seksdobling fra året før. Fire mennesker døde.

En italiensk lege gjør klar sprøyten før han skal vaksinere et barn i Roma. Økt frykt gjør at flere italienske barn ikke blir vaksinert.
  • Per Kristian Aale

I Europa var det kun Romania som hadde flere tilfeller, ifølge EU-statistikk.

Det fikk den daværende sosialdemokratiske regjeringen til å innføre en ny lov som pålegger foreldrene å vaksinere barna. Uten vaksiner ville barna miste barnehageplassen, mens foreldrene til barn som starter på førskolen, ville få en bot på nærmere 5000 kroner.

Nå har imidlertid den nye populistiske regjeringen avskaffet loven. Det skjedde etter avstemninger i begge nasjonalforsamlingens kamre, både i senatet og i deputertkammeret.

I Italia er det utbredt skepsis mot vaksiner, noe som har ført til at andelen vaksinerte har gått ned. Det er heftig debatt om temaet, og jevnlig er det demonstrasjoner både for og imot.

Skeptiske til vaksiner

I begge regjeringspartiene, venstrepopulistiske Femstjernersbevegelsen og høyrepopulistiske Lega, er det mange vaksineskeptikere.

– Ti pliktige vaksiner er meningsløst og farlig, sa innenriksminister og Lega-sjef Matteo Salvini ifølge nyhetsbyrået Ansa.

Han fremholdt at det var viktigere at barna går på skolen, og at et vaksinepåbud kan virke ekskluderende.

Tidligere leder for Femstjernersbevegelsen, komikeren Beppe Grillo, har fordømt vaksineprogrammene mange ganger. Han har uttalt at «vaksiner dreper».

Innenriksminister og Lega-leder Matteo Salvini er motstander av vaksinepåbudet fordi han mener at det virker ekskluderende i skolen.

Tilbake til middelalderen

Flere parlamentarikere fra regjeringspartiene misliker imidlertid utviklingen, deriblant Giorgio Trizzino fra Femstjernersbevegelsen. Han er tidligere direktør for et barnesykehus.

«Jeg har arbeidet med barn på sykehus i 40 år, og jeg har sett barn dø av meslinger og av hjernehinnebetennelse. Jeg har aldri sett noen dø etter at de var vaksinert», skrev han på Facebook.

Den italienske legeforeningen reagerte kraftig på skrotingen av vaksinepåbudet, og det samme gjorde mange regionale guvernører.

– Å stoppe vaksinepåbudet er å kapitulere overfor «nei til vaksine»-lobbyen, og det sender oss rett tilbake til middelalderen, sa Stefano Bonaccini, guvernør i Emilia Romagna, til Ansa.

Ferske tall fra Verdens helseorganisasjon (WHO) viser at antall meslingtilfeller er det høyeste på 10 år. I første halvår i år fikk 41.000 mennesker meslinger, og minst 37 mennesker døde.

Italia hadde 29 prosent av alle smittetilfellene i EU- og EØS-landene.

En italiensk kvinne holder barnet sitt før det skal vaksineres i Roma.

Færre vaksineres

I mange europeiske land har andelen av befolkningen som har vaksine, sunket. En effektiv vaksine mot meslinger kom i 1979, og ekspertene trodde at sykdommen ville bli utryddet. Økt vaksineskepsis har imidlertid ført til at store grupper ikke er vaksinert, og da kan sykdommen komme igjen og igjen. For å oppnå flokkimmunitet må 95 prosent være vaksinert.

Meslinger medfører høy feber og utslett, og kan føre til alvorlige og potensielt livsfarlige komplikasjoner og følgesykdommer.

En italiensk kvinne får en vaksine.

Mange døde tidligere i Norge

De siste 15 årene før vaksinasjon ble innført som en del av barnevaksinasjonsprogrammet i Norge i 1969, var det årlig mellom 20.000 og 30.000 som ble smittet. 20–30 fikk alvorlig hjernehinnebetennelse, noe som er en sjelden, men alvorlig komplikasjon ved meslinger. Hvert år døde fem til ti personer, ifølge Folkehelseinstituttet.

På verdensbasis dør det årlig rundt 134.000 mennesker på grunn av sykdommen, men antallet er blitt redusert med 79 prosent de siste 15 årene, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Årsaken er at langt flere land har innført en dose nummer to i sine vaksinasjonsprogrammer.

Få tilfeller i Norge

I Norge har det vært sporadiske tilfeller med såkalt importsmitte, for eksempel ved at noen er blitt smittet når de har vært i utlandet. Det har ført til mindre utbrudd i områder der flere barn ikke er vaksinert, ofte i tilknytning til steinerskole- eller andre livssynsmiljøer som er skeptiske til vaksiner.

Det siste store utbruddet av meslinger i Norge var i 1997, da 82 personer fra steinerskolemiljøet på Nesodden ble smittet.

I Norge får barn i 15-månedersalderen den såkalte MMR-vaksinen som skal beskytte mot meslinger, kusma og røde hunder. I 6. klasse får man en ny dose.

I 2016 var dekningen for MMR-vaksinen 96 prosent hos toåringer og 91 prosent hos 16-åringer.

Her er noen flere artikler fra Italia som kanskje kan falle i smak: