Verden

Varemangel, strømkutt og verdiløse penger – her er det virkelig oljekrise

Offentlig ansatte arbeider to dager i uken, fabrikker mangler råvarer og investeringer i oljesektoren har stoppet helt opp.

Lave oljepriser har bidratt til krisetilstander i Saudi-Arabia, Russland, Brasil, Venezuela og Nigeria. Foto: Reuters/AP

 • Tor Arne Andreassen
  Journalist
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent
Les også

Oljeprisen stuper etter mislykket OPEC-møte

Oljelandet Norge har fått merke de negative effektene av lav oljepris: nedbemanning, arbeidsledighet og fallende boligpriser i deler av landet.

Men sammenlignet med enkelte andre land, som enten har vært mer avhengig av oljeinntektene, eller som har lagt av mindre penger i gode tider, er problemene i Norge minimale.

I land som Venezuela og Nigeria er det snakk om løpende inflasjon og valutamangel. Folk må holde ut energimangel og lange køer ved bensinpumpene. I Brasil må man vente med investeringene som skulle sikre fremtiden. I Russland må offentlige utgifter kuttes. I Saudi-Arabia, oljelandet fremfor noen, planlegges enorme omstilling for at man skal bli mindre avhengig av oljeinntektene.

OPECs makt redusert

Organisasjonene av oljeeksporterende land (OPEC) har siden begynnelsen av 1970-årene hatt en vesentlig innflytelse på oljeprisen. Medlemslandene står nå for rundt 30 prosent av all olje som produseres i verden, mot vel 40 prosent for få år siden. Den reduserte markedsmakten gjør at OPEC ikke lenger styrer prisen. Da kartellet ikke kuttet oljeproduksjonen høsten 2014, sank prisen dramatisk (se graf) og en lang rekke av produsentene i områder med høye produksjonskostnader fikk pustebesvær. Det var meningen. Det var særlig økningen i oljeproduksjon i USA som OPEC ville til livs. Den såkalte skiferoljen overflommet oljemarkedet.

Irans økende produksjon skaper problemer

OPEC skal ha nytt ministermøte i juni, men det er høyst usikkert om de der kan enes om å stabilisere produksjonen. Grunnen er at Iran, etter at sanksjonene mot deres atomambisjoner lempes, ønsker å øke sin produksjon for å skaffe seg sårt tiltrengte inntekter.

Oljeland som Norge og Mexico har denne gangen ikke vist interesse for å delta i produksjonsbegrensninger, slik de tidligere har gjort.

Dette er bakteppe når oljeprisanalytikere tror at den vil forbli lav. I Saudi-Arabias budsjett for 2016 er det beregnet en oljepris på ca. 40 dollar fatet.

Saudi-Arabia

Den unge visekronprinsen Mohammed bin Salman hevdes å ha stukket kjepper i hjulene for en enighet om kutt i oljeproduksjonen. Årsaken var at Iran ikke ville gå med på produksjonskutt. Mange frykter derfor en varig lav oljepris. Foto: CHARLES PLATIAU/Reuters/NTB-Scanpix

Ved nyttår våknet de 28 millioner saudierne til sjokkmeldingen om 50 prosents økning i bensinprisen til 2,10 kroner pr. liter. Grunnen var at Saudi-Arabia ikke lenger har råd til å bruke milliarder av dollar for å subsidiere bensin og telekom-tjenester. I årets budsjett anslår Saudi-Arabia at oljeinntektene vil synke med 26 milliarder dollar – noe som gjør at landet tærer på sine reserver.

Oljeprisfallet har utløst en diskusjon om økonomiske reformer i et land som er verdens største oljeeksportør. Oljeinntektene utgjør mer enn 70 prosent av statens inntekter. Nylig la Kong Salman frem en økonomisk reformplan frem mot 2030 som skal gjøre landet mindre oljeavhengig. I dette ligger en privatisering av verdens største oljeselskap Saudi-Aramco – å åpne for turisme, gi kvinner myndighet til å jobbe og økte utenlandske investeringer.

Budsjettunderskuddet var i fjor 100 milliarder dollar og antas å bli 87 i år, skriver AP.

Russland

Den russiske rubelen har falt i verdi. Det skyldes ikke minst den lave oljeprisen. Foto: SERGEI KARPUKHIN/Reuters/NTB-Scanpix

Fallet i oljeprisene har rammet Russland knallhardt. President Vladimir Putin måtte kutte de offentlige budsjettene jevnt over med 10 prosent i fjor, og 10 nye prosent i år. I fjor mistet 110.000 ansatte i sikkerhets- og politimyndighetene jobben.

Mange bedrifter har kuttet arbeidstiden ned til et par dager i uken.

Lave oljepriser har halvert rubelens verdi og inflasjonen har vært høy. Selv om deler av russisk industri har tjent på dette, har russere flest fått en skyhøy regning. De opplever nå det største fallet i levekår siden 90-tallet. Matvarepriser har økt med rundt 40 prosent, reallønnen har falt med 10 prosent.

Russerne har opprettholdt rekordhøy oljeproduksjon. Men investeringene har falt, og en rente på 17 prosent kveler nye ideer, – og mot slutten av året anslår russerne selv at produksjonen må gå ned.

Les også

Russland og Saudi-Arabia truer med å oversvømme oljemarkedet

Brasil

Brasil hadde ambisjoner om å satse stort på olje. Men et helt batteri med økonomiske og politiske problemer har gjort det vanskelig for president Dilma Rousseff å satse så mye på olje som hun ville. Foto: Andre Penner/AP/NTB-Scanpix

Selv om Brasil produserer ca. 2 millioner fat olje pr. dag, så er forbruket ca. 3 millioner, så isolert sett så er fallet i oljeprisen positivt for Brasil, forklarer DNBs mann i landet, Arne-Christan Haukeland.

Samtidig er bensin og dieselprisene regulert slik at disse faktisk har økt i samme periode som de globale prisene har falt. Derfor har en ikke fått noen positiv effekt i den innenlandske økonomien slik mange andre land får når oljeprisen faller. På den andre siden har lavere oljepris ført til at den brasilianske staten har behøvd å subsidiere bensinprisen mindre.

Oljeinvesteringene stuper. Det skyldes oljeprisfallet, delvis korrupsjonsskandalen som rir landet.

Leverandørindustriens oppdrag tørker inn og ledigheten øker. Brasils mål om å doble sin oljeproduksjon frem mot 2030 synes utenfor rekkevidde.

Venezuela

Foto: Fernando Llano / TT / NTB Scanpix

Tidligere president Hugo Chávez brukte oljeinntektene til å øke sin popularitet hjemme og sin innflytelse i venstreorienterte land i Sør-Amerika. Nå er landet rammet av en dobbelt krise. For det første har Sør-Amerikas nest største oljeprodusent blitt hardt rammet av fallet i oljeprisen. For det andre har værfenomenet El Nino ført til en alvorlig tørke og kraftkrise. Strømmen forsvinner nå fire timer hvert døgn og offentlige kontor vil bare holde åpent to dager i uken, på mandag og tirsdager.

Bryggeriarbeidere som frykter at de skal miste jobben demonstrerer Venezuelas hovedstad Caracas i april i år. Landets største bryggeri varslet at de har problemer med å holde hjulene i gang fordi de ikke får tak i nok malt. Vareknapphet er et resultat av mangelen på hard valuta. Det skyldes igjen svikten i oljeinntektene. Foto: Ariana Cubillos/AP/NTB-Scanpix

Som om ikke det var nok, så vil energimangelen føre til en reduksjon av oljeproduksjonen på 100.000-200.000 fat pr. dag, sa analytikere til Financial Times i midten av april. Det utgjør cirka en tiendedel av den nåværende produksjonen.

Alle piler peker nedover for landet; inflasjonen vil bli på 481 prosent og landets økonomi forventes å skrumpe med 8 prosent, ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF). Toppen ble nådd da det for en uke siden ble meldt at De La Rue, det britiske firmaet som trykker mesteparten av Venezuelas penger, truer med å slutte å trykke penger for landet dersom det ikke snart betaler en regning på 570 millioner kroner.

Les også

Kraftkrisen fører til jobbforbud tre dager i uken i Venezuela

Nigeria

Enorme køer er et vanlig syn i Nigeria. Til tross for at landet er Afrikas største oljeprodusent sliter de nemlig med å få tak i nok bensin. Foto: AFOLABI SOTUNDE/Reuters/NTB-Scanpix

Selv om Nigeria er Afrikas største oljeprodusent, så utgjør olje og gass bare 15 prosent av Nigerias økonomi. Men fordi oljeinntektene utgjør 75–80 prosent av statens inntekter, og statens er landets største innkjøper, så får et fall i oljeinntektene stor betydning for hele økonomien, skriver BBC.

Landets ledelse har brukt oljepengene til å smøre det NUPI-forsker Morten Bøås kaller den føderale klientismen. Det er oljepengene som har knyttet den regionale eliten til hovedstaden Abuja.

– President Muhammadu Buharis muligheter til å manøvrere blir mindre. Det blir vanskeligere å gjøre noe med korrupsjonen, og å gjøre hæren i stand til å knekke Boko Haram, sier Bøås.

Nigeria har nesten ikke tilgang på utenlandsk valuta lenger og myndighetene svarer med å kutte import av varer som president Buhari mener Nigeria kan produsere selv, skriver Financial Times. På kort sikt må lokale fabrikker kutte produksjonen og sparke medarbeidere fordi de ikke har nok råvarer.

Twitter: @tor_arnea

@foleask

@PerAJohansen

Les mer om

 1. Oljeprisen
 2. Olje og gass
 3. Oljepris
 4. Venezuela
 5. Brasil
 6. Russland
 7. Nigeria