Pentagon-rapport: Få tegn til bedring i Afghanistan

Afghanistan er like farlig i dag som da USA invaderte landet for 17 år siden, og det er få tegn til bedring, konkluderer Pentagons egen generalinspektør fast. 

USA gjør liten fremgang i krigen mot Taliban, slår Pentagons egen generalinspektør fast i ny rapport. 30. april ble en amerikansk soldat drept i et angrep i Taqab-distriktet øst i Afghanistan.

President Donald Trumps strategi for å bekjempe opprørerne i Afghanistan, som ble lansert i august i fjor, har gitt få om noen positive resultater, og optimistiske uttalelser om fremgang har liten rot i virkeligheten, konkluderer generalinspektøren for det amerikanske forsvaret i en ny rapport.

Trumps strategi med å sende flere militære rådgivere til Afghanistan, for å samarbeide tettere med afghanske sikkerhetsstyrker i felt, «øker ytterligere risikoen for sivile tap, innsideangrep, amerikanske tap og annen konfliktrelatert vold, heter det i rapporten som ble lagt frem mandag.

– Vendepunkt

USAs militære øverstkommanderende i Afghanistan, general John Nicholson, har tegnet et optimistisk bilde av utviklingen i landet.

I november i fjor hevdet Nicholson at krigen var kommet til et vendepunkt og at de afghanske sikkerhetsstyrkene i løpet av to år ville ta kontroll over områder der 80 prosent av befolkningen lever, mot 64 prosent som da var tilfelle.

Det har skjedd lite positivt i første kvartal av 2018, og bare 65 prosent av befolkningen levde ved utgangen av mars i områder som kontrolleres av sentralregjeringen, konstaterer generalinspektøren i sin rapport.

Hundrevis av mennesker er drept i terrorangrep i Kabul de siste årene. Nå advarer Taliban folk om nye angrep.

Skjønnmaler

Rapporten anklager langt på vei militære og politiske ledere i USA for å skjønnmale utviklingen i Afghanistan.

– I første kvartal hevdet amerikanske tjenestemenn og ledere at Taliban ikke lenger var i stand til å nå sine mål og at de afghanske sikkerhetsstyrkene gjorde fremgang. Dokumentasjonen som foreligger viser imidlertid få tegn til fremgang, slår generalinspektøren fast.

Rapporten viser blant annet til at de afghanske sikkerhetsstyrkene krymper, og at antallet politifolk og soldater i uniform falt med rundt 18.000 til 314.000 i første kvartal i år. Dette er langt færre enn de 352.000 som etter planen skulle ha vært i tjeneste.

Press virker ikke

President Donald Trumps skulle med sin mye omtalte Afghanistan-strategi overbevise Taliban om at de ikke kunne vinne krigen militært. Dette skulle skje ved økt militært press, samt på diplomatisk og økonomisk press på deres antatt fremste støttespiller Pakistan.

– Det foreligger få beviser for at handlingene for å øke presset på Taliban i særlig grad har virket, konstaterer generalinspektøren.

Trump har blant annet varslet kutt på mellom 12 og 16 milliarder kroner i planlagt militærstøtte til Pakistan, for å presse landet til å slå hardere ned på Taliban som har tilhold langs grensen mot Afghanistan.

– Men Pakistan har ikke gjort noe av betydning for å frata Taliban de trygge skjulestedene, heter det i rapporten.

Valg

I juli skulle det etter planen ha vært holdt valg på ny nasjonalforsamling i Afghanistan, men dette er utsatt til oktober. Neste år er det planlagt presidentvalg, men Pentagons generalinspektør stiller spørsmål ved om slike valg bidrar til fred.

– Ettersom Taliban ser på den afghanske regjeringen som løpegutter for USA, er det uklart om et USA-støttet valg i deres øyne vil styrke den afghanske regjeringens legitimitet og presse dem til forsoning, slår rapporten fast.

Fastholder fremgang

Taliban har de siste månedene gjennomført en rekke store angrep og truet senest mandag med nye angrep mot militære mål i hovedstaden Kabul.

– Taliban kontrollerer fortsatt områder og har gjennomført ødeleggende terrorangrep både i Kabul og over hele landet, sier Glenn Finn, Pentagons assisterende generalinspektør, som har skrevet innledningen til den siste rapporten.

Pentagon fastholder i en kommentar til generalinspektørens rapport at det blir gjort fremgang i krigen mot Taliban.

– Vi føler at det blir gjort fremgang, sier talsmannen Rob Manning.