Verden

Aftonbladet: Antallet dommer for gruppevoldtekter i Sverige er doblet på fire år

Gjerningspersonen er som oftest unge menn eller gutter som voldtok jenter som de kjente fra før. De fleste domfelte er født utenfor Europa.

Illustrasjonsfoto av en svensk politimann som deler ut et armbånd mot seksuell trakassering på en festival i Sverige i 2016.
  • Tarjei Kramviken
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Den svenske avisen har kartlagt alle gruppevoldtektsdommer i Sverige de siste fire årene. Aftonbladets journalister trekker tre hovedkonklusjoner:

  • Voldtektsmennene var som regel unge og beruset
  • Gjerningspersonene kjente offeret for ugjerningen
  • De fleste av dem, 82 av 112, var født i land utenfor Europa

Svært få av gruppevoldtektene som endte med en dom, bare fem av 58, var overfallsvoldtekter.

«En 17 år gammel jente traff to jevnaldrende gutter ved en skole i Eksjö. Jenta hadde besøkt en av guttene tidligere, og hun synes han ‘virket grei’. De sitter ved en idrettsplass og deler en flaske sprit. Tre forbipasserende gutter hører skrik og ringer politiet.»

Slik beskriver avisen det den mener er et typisk tilfelle blant gruppevoldtektene som førte til fellende dom.

Svært unge ofre

De aller fleste voldtektene skjedde innendørs. De ble utført av tenåringer som enten gikk på skole med offeret, hadde snakket med henne i forkant i sosiale medier, gikk på samme fester eller hadde blitt kjent like før voldtekten skjedde, viser avisens kartlegging.

Annethvert offer kjente minst en av gjerningspersonene fra før. Bare i noen få tilfeller var det flere enn to gjerningspersoner, skriver avisen.

Blant ofrene var syv av ti mellom 15 og 20 år. I enkelte tilfeller var både offer og gjerningsperson under 15 år gamle.

I retten påsto de fleste av de domfelte at samleiet var frivillig.

Flesteparten født utenfor Europa

27 av de 112 domfelte var født i Sverige, og 13 av dem hadde to foreldre som også var født i Sverige.

82 gjerningspersoner, 73 prosent, var født utenfor Europa. De vanligste statsborgerskapene blant de dømte var 41 svensker, 25 afghanere, ni irakere og syv somaliere, viser Aftonbladets tall.

– Terskelen for overgrep kan være lavere for utenlandsfødte. En kvinneforakt de bærer med seg kan bli støttet opp i en kompisgjeng som oppfatter kvinner som seksuelt tilgjengelige når de er ute, sier strafferettsprofessor Christian Diesen ved Stockholms universitet. Han har forsket på voldtektsdommer.

Kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki, som har forsket på overrepresentasjonen av innvandrere i kriminalitet, peker på noen andre faktorer.

– Det kommer i hovedsak av de forholdene de bor under i Sverige, som klasseforholdene, sier professoren, som også er tilknyttet Stockholms universitet.

Antallet dommer mer enn doblet

I 2012 ble det avsagt fem dommer. I 2017 var det 14 saker der det ble avsagt fellende dom.

Avisen påpeker at det er vanskelig å fastslå om antallet gruppevoldtekter faktisk er mer enn doblet.

Endringer i lovverket kan muligens forklare deler av økningen. I 2013 ble loven endret slik at begrepet «hjelpeløs tilstand» ble erstattet med det mer omfattende begrepet «særskilt utsatt situasjon» i voldtektsbestemmelsen.