Dette skipet reiser til Libya-kysten med ungdom som skal stoppe migranter på vei til Europa

Ungdomsbevegelsen Generasjon Identitet har samlet inn over 700.000 kroner for å stoppe innvandring til Europa. – Dette er ekstremisme, sier Leger Uten Grenser.

Dette er skipet som Generasjon Identitet hevder å ha leid for å patruljere kysten av Libya. Bildet er tatt fra nettsiden MarineTraffic.com, hvor man kan følge skipets bevegelser.

– Vi har et skip. Det er et redningsfartøy på 40 meter med plass til 30 personer, og det kan være på vannet i 30 dager, sier 23 år gamle Lorenzo Fiato til Aftenposten.

Han leder den italienske delen av «Generasjon Identitet», eller «Generation Identity», den mest kjente gruppen tilknyttet det som kalles identitærbevegelsen.

Fiato og flere andre unge medlemmer planlegger å seile til kysten av Libya i løpet av juli. Der vil de overvåke og forstyrre humanitære organisasjoner som driver redningsarbeid blant migranter på vei over Middelhavet.

Målet er å stoppe så mye av innvandringen til Europa som de kan.

De har samlet inn over 700.000 kroner via crowdfunding på nettet, til planen de kaller «Defend Europe». Dette er alvor, ifølge Fiato.

– Vi vil stoppe masseinnvandring. Det skaper problemer. Jeg er patriot, ikke ekstremist.

Migranter blir reddet av hjelpearbeidere utenfor kysten av Libya i juni i år. Det er dette arbeidet Generasjon Identitet vil sette en stopper for.

Unge og innvandringskritiske

Identitærbevegelsen blir kalt høyreekstrem, rasistisk og den europeiske utgaven av alt-right. Tyske myndigheter tok dem med i sin siste trusselvurdering av ekstreme miljøer. Men bevegelsen ser på seg selv som en fredelig aktivistgruppe.

Det startet som en ungdomsbevegelse i Frankrike i 2002. I dag finner man lokallag fra Generasjon Identitet i blant annet Tyskland, Italia og Østerrike. En av gruppens mest profilerte lederskikkelser, østerrikeren Martin Sellner, holdt nylig et kontroversielt foredrag i Oslo.

De fremmer også det de kaller «remigration». Mennesker med innvandrerbakgrunn som ikke støtter deres tolkning av europeisk kultur og verdier, bør forlate Europa. Videre mener de at forskjellige kulturer må holdes adskilt for å bevares, det de kaller «etnopluralisme».

Det handler om kultur, ikke etnisitet, hevder Fiato. Han avviser at de er rasister.

– Rasisme er å si at en rase eller etnisk gruppe ikke er like bra eller like sterk som din. Vi er etnopluralister. Vi vil ha kontakt med andre kulturer. Alle har rett til å kjempe for sitt eget land.

Et medlem av Proactiva Open Arms holder en liten gutt som er blitt reddet fra en båt utenfor Libya.

– Ekstremisme

– Denne motstanden mot redningsarbeid er for ren ekstremisme å regne. Vi har vært utsatt for løgn og trusler tidligere. Men at de nå aktivt skal forsøke å forhindre oss i å redde liv til havs, ser vi som et forsøk på å ta fokus vekk fra det egentlige problemet: at folk dør på grunn av feilslått europeisk politikk, sier Karine Nordstrand, president i Leger Uten Grenser.

Nærmere 2300 personer har druknet i forsøk på å krysse Middelhavet så langt i år. Rekordmange migranter er kommet til Italia, og det er uenighet om rollen humanitære organisasjoner spiller.

En EU-rapport slår fast at en stadig større andel migranter reddes av såkalte NGO-er, og at redningsoppdragene gjøres stadig nærmere den libyske kysten.

Vil frakte migranter tilbake til Libya

Det sentrale argumentet til Generasjon Identitet er at NGO-enes redningsarbeid gjør at flere prøver å ta seg til Europa. På spørsmål om hvilke bevis de har for dette, hevder Lorenzo Fiato at kystvakter har fortalt dem om organisasjoner som samarbeider med menneskesmuglere og driver «taxiservice» for migranter.

Han hevder også at deres skip vil plukke opp de som trenger hjelp, men frakte dem tilbake til Libya istedenfor Europa.

Det er ikke et reelt alternativ, sier Nordstrand. Hun forteller at Leger Uten Grenser også driver medisinsk arbeid i interneringssentre i Libya, hvor helsehjelp mangler og folk ikke får de mest basale behov dekket. UNICEF har også slått alarm om alvorlige overgrep ved slike sentre.

– Det er ikke Leger Uten Grenser og våre båter som driver disse menneskene på flukt over Middelhavet. De gjør det fordi det ikke finnes trygge og lovlige måter å komme seg til Europa, sier Nordstrand.

Så langt i år har 2300 personer druknet i Middelhavet mens de har forsøkt å ta seg til Europa.

«Pullfaktor»?

Maria Gabrielsen Jumbert er forskningsdirektør ved PRIO og ekspert på migrasjon over Middelhavet. Hun forklarer at debatten om såkalte «pullfaktorer» blusset opp for alvor under italienske myndigheters redningsoperasjon Mare Nostrum i 2014.

Den sammenfalt med en økning i antall migranter. Det betyr imidlertid ikke at det ene førte til det andre, understreker Jumber. Men om redningsarbeidet ikke nødvendigvis får flere til å reise, kan det ha en innvirkning på måten ferden gjennomføres på.

– Det spekuleres over om smuglerne sender folk ut i skrøpelige båter med mindre bensin fordi de blir reddet halvveis over, sier Jumber.

Migranted reddet av hjelpearbeidere fra Redd Barna på vei mot organisasjonens skip Vos Hestia.

Vil være som Greenpeace

Mange mener Generasjon Identitet presenterer ekstreme holdninger på en mer spiselig måte gjennom medlemmenes unge alder og oppsiktsvekkende metoder.

For selv om identitærbevegelsen fortsatt er relativt liten – tyske sikkerhetsmyndigheter kjenner bare til rundt 300 personer – har Generasjon Identitet fått endel oppmerksomhet for sine kontroversielle aksjoner. Blant annet har aktivister dekket til statuen av dronning Maria Theresa i Wien med en burka, og de har hengt et banner med påskriften «sikre grenser, sikker fremtid» fra Brandenburger Tor i Berlin.

– Vi prøver å være som Greenpeace, sier Fiato.

De bruker også nett og sosiale medier flittig. I mai prøvde de å blokkere en redningsskøyte da den skulle legge fra kai på Sicilia. En liten gruppe aktivister kjørte en sjekte ut foran skipet Aquarius, som blant annet hadde helsepersonell fra Leger Uten Grenser om bord. Det hele ble filmet, delt på nett og så brukt for å samle inn penger til «Defend Europe»-prosjektet.

Jumbert ved PRIO tror ikke Generasjon Identitets plan vil fungere. Hun understreker at det er ulovlig å hindre redningsaksjoner.

– Middelhavet er stort. Man vil sannsynligvis finne andre, lengre og mer farefulle veier til Europa.


Denne artikkelen hadde tidligere tittelen «Dette skipet reiser til Libya-kysten med innvandringskritiske unge. De skal hindre migranter på vei til Europa». Vi ser at begrepet «innvandringskritisk» kan misforstås og at dette begrepet først og fremst knyttes til politiske grupper som jobber mot innvandring med andre midler enn Generasjon Identitet. Derfor er tittelen endret.