Verden

Kuppforsøk styrker Erdogans jerngrep

En demonstrasjon mot Erdogan-regjeringens fengsling av tre aktivister for pressefrihet, i Istanbul i juni.

Tusenvis av akademikere, journalister, og dommere er blitt sparket eller fengslet etter kuppforsøket i Tyrkia, men de har vært i presidentens søkelys lenge.

 • Christina Pletten
  Christina Pletten

Aksjonene de siste dagene er ikke første gang presidenten slår til mot rettsvesenet, akademia eller media. Erdogan har strammet grepet om det tyrkiske samfunnet gjennom flere år.

I 2013 gjennomførte regjeringen en massiv omorganisering av domstolene. Det skjedde etter at Erdogan og hans familieble implisert i en stor korrupsjonssak. Dommere, statsadvokater og politiledere ble fengslet, sparket, forflyttet eller nedgradert, og erstattet med lojale tjenestemenn.

Den internasjonale dommerforeningen har fulgt situasjonen nøye og uttrykt sterk bekymring for utviklingen.

Kontroll over media

Erdogan har brukt sin kontroll over rettvesenet til å legge press på andre deler av sivilsamfunnet.
Ytringsfriheten har blitt betydelig innskrenket, blant annet ved hjelp av en nyopprettet domstol, og endret lovverk. Kritikere av regjeringen og presidenten er blitt saksøkt for å ha fornærmet regimet eller Erdogan selv.

Mange redaktører og journalister har havnet i fengsel. En rekke aviser, TV-stasjoner og mediehus err blitt raidet av myndighetene, eller har opplevd at offentlig oppnevnte formyndere overtar den daglige driften.

Siden kuppet har regjeringen blokkert mange tyrkiske nyhetsnettsteder. Medieansatte frykter at Erdogan-regimet har en svarteliste over journalister som de nå vil benytte anledningen til å arrestere, ifølgeCommittee to Protect Journalists (CPJ).

En utrensking av akademia

Allerede før kuppforsøket var Erdogan i gang med en utrensking av akademia. En gruppe på rundt 1100 universitetsansatte skrev tidligere i år under på et opprop mot regjeringens brudd på demokratiske rettigheter. Mange av dem mistet jobbene sine.

Presidenten hudflettet dem i en tale og kalte dem for «uvitende
forrædere».

 • Tyrkiske ledere skjeller ut akademikere. - De er uvitende forrærere, sier Ergodan.

Både EU og USA har uttrykt bekymring for situasjonen i Tyrkia i sine landrapporter. Det har også en rekke internasjonale organisasjoner, fra Amnesty International, til FN og Human Rights Watch.

Les mer om

 1. Kuppforsøk i Tyrkia
 2. Tyrkia
 3. Akademia
 4. Amnesty International
 5. Istanbul
 6. Human Rights Watch
 7. FN