Ny italiensk lov skal redusere matsvinn med én million tonn

Loven skal oppmuntre kunder til å bruke «doggy bag» på restuarant og vil gjøre det lettere for bønder og butikker å gi til veldedighet.

En fransk, pensjonert tog-ingeniør laster varebilen med mat donert fra et supermarked til veldedige organisasjoner. Dette kan bli et vanligere syn nå, også i Italia.

Italienske ministre har uttalt at kasting av mat koster landets selskaper og private hjem over 12 milliarder euro i året, skriver Independent. Stemmer det, tilsvarer tapene for matsvinn én prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP).

Derfor har Italia nå satt seg store mål om å redusere mengden mat som kastes hvert år. Av dagens fem millioner tonn, skal i alle fall én million tonn unngå å havne i søpla. Den nye loven skal sørge for dette, blant annet ved å:

  • Gjøre det lovlig å gi bort mat som er gått ut på dato.
  • Gi eiere av selskaper skattelette jo mer de gir bort.
  • La bønder få donere usolgte produkter uten ekstra kostnader.
  • Satse på innovative måter å lagre mat på.
  • Oppmuntre familier til å ta med restaurantrester hjem.

Kunne mettet 200 millioner

Når Italia sliter med omtrent 20 prosent arbeidsledighet og en nasjonal gjeld som tilsvarer 135 prosent av deres BNP, er det ikke greit at så mye mat kastes, mener regjeringen.

At mangelen på mat for enkelte italienere er svært prekær, anerkjente også landets høyeste domstol tidligere i år.

En hjemløs mannble frikjent for tyveri av små mengder mat fordi tiltalte «ikke kunne leve uten å skaffe seg føde, så hans handling var av nødvendighet».

Millioner av italienere lever i fattigdom. Da kan ikke landet kaste så mye mat som det gjør i dag, mener politikerne.

Kasting av mat er av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) anerkjent som et stort problem. All maten som kastes i Europa kunne ifølge organisasjonen mettet 200 millioner mennesker.

Momsfritak i Norge

I Frankrike gikk de tidligere i år enda lenger enn sine naboer i sør for å få bukt med problemet.

Gjennom en ny lov ble det i februar gjort ulovlig for supermarkeder å kaste mat overhodet. Hvis de ikke inngår avtaler med veldedige matdonasjons-organisasjoner, blir eieren bøtelagt opp til 75.000 euro, skriver The Guardian.

Også i Norge har det nylig blitt gjort lovendringer for å minske mengden matsvinn – riktignok av mindre omfattende karakter. Fra 1. juli kunne butikker og grossister gi bort mat til veldedighet uten å betale moms. Tidligere var det billigere for dem å kaste maten, fordi de måtte betale 15 prosent moms også på mat som ble gitt bort.

– Vi håper det vil føre til at terskelen blir lavere for å gi bort matgaver til de som trenger det lille ekstra, sier Stortingsrepresentant Hans Andreas Limi på Frps sider.