Dette klimakuttet er det enkleste og billigste å løse. Nå er topplederne enige.

En av de viktigste nyhetene fra klimatoppmøtet er positiv. Nå skal verden også kutte i en klimagass som ikke er CO₂.

Nesten 90 land har sluttet seg til en innsats ledet av USA og EU for å redusere utslippene av metangass med 30 prosent innen 2030. USA, her ved klimautsending John Kerry, har vært sentral pådriver for avtalen.

Klimatoppmøtet i Glasgow ruller videre. I dagevis har man fra talerstolen hørt alarmerende taler og gylne løfter. Men på sidelinjen ble det fremforhandlet en avtale om å kutte i en drivhusgass.

Hørt det før? Men denne gang er det ikke bare CO₂ de er enige om å kutte.

Les hele saken med abonnement