Australia frykter storkrig i Stillehavet. Nå pøser regjeringen på med penger til forsvaret.

Kina og USA kan være på kollisjonskurs. Det gjør Australias myndigheter bekymret.

En del av Australias største forsvarsinvestering noensinne blir kjøp av minst tre amerikanske atomubåter i Virginia-klassen, med mulighet til ytterligere to. Her er USS Hyman G. Rickover avbildet i forbindelse med dåpsseremonien i juli 2021.

Det er ikke bare Vest-Europa som har begynt å riste av seg fredssøvnen som preget militærsatsingen siden slutten på den kalde krigen.

Også i Australia begynner mange å våkne. Nylig fikk landets regjering levert en analyse av landets forsvar. Dommen ligner veldig på den som er felt over de norske militærstyrkene: Forsvaret er ikke godt nok eller sterkt nok til å møte en ny tid med nye trusler.

Les hele saken med abonnement