Kan koronaviruset ha oppstått på et laboratorium i Wuhan? Norsk virolog sier det er en sannsynlig forklaring.

Teorien om at covid-19 oppsto på en lab i den kinesiske byen Wuhan, ble lenge ansett som usannsynlig. Norsk virolog sier lablekkasjer er vanligere enn man tror.

Den kinesiske journalisten og youtuberen Li Zehua dro til Wuhan med et kamera da viruset brøt ut. Noen dager senere fikk han kinesiske myndigheter på døren. Myndighetene i Kina har operert med strengt hemmelighold rundt hva som kan være virusets mulige opprinnelse.

Først ble det nærmest sett på som en konspirasjonsteori. Nå blir det stadig mer gjengs å hevde at covid-19 stammer fra et laboratorium. Nærmere bestemt et laboratorium der Instituttet for virologi forsket på virus. Dette laboratoriet ligger i den kinesiske byen Wuhan, der sykdommen først gjorde seg gjeldende vinteren 2020.

Virusets opphav er blitt et særlig hett tema i USA. Hvor viruset kom fra, og hvordan det oppsto, har denne uken vært tema for en viktig høring i Representantenes hus, det ene av to kamre i Kongressen.

Debattene i Kongressen denne uken har gitt få nye svar, men mye politisk teater, skriver The New York Times. Diskusjonen kretser rundt to hovedteorier:

  • At viruset ble overført naturlig fra dyr til mennesker, for eksempel på et av Wuhans våtmarkedervåtmarkederVåtmarked eller våtvaremarked er en markedplass for omsetning av ferskvarer, som nyslaktet ferskt kjøtt, fisk, skalldyr, krypdyr. .
  • At viruset spredte seg ved lekkasje fra The Wuhan Institute of Virology-laboratoriet (WIV).

Fredag valgte Representantenes hus enstemmig å frigi amerikanske etterretningsrapporter om opprinnelsen til koronaviruset.

Det er allerede kjent at de mange amerikanske etterretningsorganene har ulike teorier om hvor viruset stammer fra. Alle medgir at de er usikker på hva som er riktig konklusjon.

Flertallet i USA tror på lablekkasje

Blant dem som mener at viruset spredte seg ved en lablekkasje, er Dr. Robert R. Redfield. Han er tidligere sjef for det amerikanske smittevernbyrået (CDC). Over 51 prosent av amerikanerne mener det samme som ham, viser en ny måling.

Etter at WHO i 2021 konkluderte med at et en lablekkasje var «svært usannsynlig», ble teorien om at viruset ble overført via dyr av mange regnet som den mest sannsynlige forklaringen.

Men nylig kom det frem at det amerikanske energidepartementet og FBI mener at viruset stammer fra et kinesisk laboratorium.

Det hvite hus sier at det ikke er noen enighet om hvor pandemien oppsto.

Les også

USA: Ny påstand om årsaken til korona. Nakstad tror vi aldri vil få vite helt sikkert.

Lablekkasje ga «Russian flu»

– Det kan i det store og det hele være to forklaringer. Enten at viruset er direkte overført fra flaggermus til mennesker. Eller at det har gått via et mellomledd ved at viruset fra flaggermus er blitt tilpasset mennesker. Det kan ha skjedd på et laboratorium, sier Karoline Bragstad.

Hun er virolog og seksjonsleder ved seksjon for influensa og andre luftveisvirus i FHI.

Bragstad mener teorien om en lablekkasje er like sannsynlig som teorien om at viruset ble overført direkte fra dyr til mennesker.

– Dessverre vet man lite om hvordan viruset oppsto, noe som er veldig synd. Vi trenger flere undersøkelser om dette.

– Hvilken teori har du mest tro på, lablekkasje eller overføring fra dyr?

– Uten god nok informasjon så er det vanskelig, men jeg regner med at det er en av de to fremfor andre teorier, som at viruset skulle være konstruert og sluppet ut med hensikt. Svineinfluensa er eksempel på en pandemi som oppsto ved at virus hoppet fra dyr til et menneske, sier Bragstad.

Hun har også et eksempel på den andre typen:

– Vi har også et eksempel på pandemi i 1977, kalt «Russian flu», hvor hovedteorien har vært at pandemien må ha skyldtes en laboratorielekkasje.

Karoline Bragstad

Virolog og seksjonsleder i FHI.

– Kunne det skjedd en lablekkasje i Norge?

– Det er lite sannsynlig, men ikke umulig. Man kan aldri helt utelukke at de som arbeider med virus i laboratorier, kan blir smittet. Vi dyrker jo opp og håndterer de farligste virusene også på FHI. Men vi er underlagt veldig strengt smittevern og strenge sikkerhetsregler. Dette er et såkalt klasse 3-laboratorium, nest høyeste sikkerhetsnivå.

– I Sverige håndterer de også virus i klasse 4. Hvis vi i Norge har mistanke om et virustilfelle i klasse 4, så må vi sende det til Sverige, sier hun.

– Det kommer en ny pandemi

Bragstad forteller at FHI følger nøye med på virusutbrudd som potensielt kan utvikle seg til en ny pandemi. At neste pandemi skyldes en lablekkasje, sier hun er lite sannsynlig.

Bragstad sier at FHI forventer at vi får en ny pandemi i løpet av få år.

– Vi venter altså fremdeles på en ny fugleinfluensapandemi, sier hun.

Bragstad forteller at det er ekstremt mye fugleinfluensa i Europa, noe som gir økt risiko for at viruset også kan smitte over til mennesker. Hun sier at det er usikkert når neste pandemi kommer, men at det er sannsynlig at det kommer en i løpet av de neste ti årene.

– Men det kommer en ny pandemi, det er vi ganske sikker på.

Neste gang vi får pandemi i Norge, blir det sannsynligvis en fugleinfluensa, ifølge FHI. De siste årene har man sett mange utbrudd av fugleinfluensa i Europa, noe FHI sier de følger nøye med på.