Verden

Putin beskriver verden slik han ser den

MOSKVA (Aftenposten): Terror, terror, terror. Det preget første del av Putins tale "til nasjonen". Men han brukte mest tid på Russlands egne store problemer innen økonomi, korrupsjon og helse.

  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

— Bare Allah vet hvorfor de gjorde det.

Slik oppsummerte Putin den farligste situasjonen i verden i år, nemlig Tyrkias nedskytning av et russisk jagerfly i forrige uke.

Putin rettet knallhard kritikk mot Tyrkia, og lovet at Tyrkias "regjerende klikk" skulle få angre på hva de gjorde.

Putins "state of nation"-tale

Med krigen i Syria, en sviktende økonomi og en uløst Ukraina-konflikt i bakgrunnen, gikk Russlands president Vladimir Putin på talerstolen i Kreml-palasset i Moskva kl. 10 torsdag for å holde sin tale "til nasjonen".

Hele St. George-hallen var tettpakket av hele den russiske eliten da Putin innledet sin årlige tale "til nasjonen".

Her oppsummerte Putin hva som er hans viktigste politiske saker i året som kommer.

Publikum besto av rundt 1000 mennesker som utgjør ryggraden i Putins maktbastion: representantene i Dumaen, toppbyråkrater, offentlige etatsledere, guvernører, PR-rådgivere og utvalgte pressefolk.

500 journalister dekket talen. Og på sosiale medier som Twitter var det flere som avslørte at noen av maktmenneskene satt og sov.

Det var i samme hall som Putin i mars i fjor kunngjorde at han hadde annektert Krim.

I dag ble ikke Ukraina nevnt med et ord.

Terror, terror, terror

Det viktigste temaet for Putin i første del av sin tale "kampen mot internasjonal terror".

Putin begynte å takke russiske soldater og offiserer for "sin kamp mot internasjonal terrorisme". Deretter ba han hele salen reise seg i noen sekunders stillhet.

Kremls PR-strateger hadde invitert familien til den russiske piloten som ble drept da Tyrkia skjøt ned det russiske jagerflyet i forrige uke.

— Det tok oss til ti år å beseire terroristene i Russland, sa Putin, og oppsummerte alle terrorangrepene Russland har opplevd de siste 10 årene.

Han advarte mot at de samme gruppene nå vokser seg sterkere i Syria, Irak og Tyrkia.

- Trusselen fra terrorisme er økende. Det er umulig å bekjempe internasjonale terrorisme alene, særlig når grensene er åpne.

— Alle siviliserte nasjoner bør bidra i denne kampen.

Er Verden for liten for både Putin og Erdogan?

Les også

Russland til frontalangrep: Her er bevisene våre mot Tyrkia

Sparket til Vesten, nok en gang

— Vi vet hvem som fikk oss inn i dette rotet, sa Putin, og anklaget indirekte USA for å forårsaket alle problemene med internasjonal terrorisme.

Ifølge Putin er det Vesten og USA som har skapet grunnlaget for IS og andre terrorgrupper i Midt-Østen.

— Vi må knuse dem før de kommer hit. Hvis de vinner i Syria, vil de komme hit, sa Putin.

— Våre styrker er i Syria for Russland.

Putin understrekte også at krigen i Syria gjør det russiske forsvaret bedre:

— Vi vil bruke denne erfaringen til å bedre våre militære styrker videre.

Talen innholdt likevel færre angrep på Vesten og USA enn tidligere.

Flere observatører tolker dette som et lite positivt tegn på at Putin bevisst valgte en mindre demagogisk og refsende stil enn foregående to årene.

Kan Vesten og Russland bli enige?

Les også

Nå skal bomberegnet falle over IS. Likevel fikk terroristene en gavepakke.

Nye stikk mot Tyrkia

tabaff85_doc6ndjxmmvv53kf0r39g0.jpg

Putin gjentok sine harde angrep på Tyrkia etter nedskytningen av det russiske jagerflyet i forrige uke.— Vi vil lenge huske hva de gjorde, og de vil få lang tid til å angre på hva de gjorde.

Putin advarte Tyrkia om at handelsrestriksjoner, tomat-stopp og andre økonomiske tiltak ikke er det eneste Russland kommer til å gjøre.

-Tyrkias regjerende klikk vil få angre hva de har gjort, dette forsvinner ikke med tomater alene.

-Vi vil ikke glemme deres forræderi, sa Putin.

Korrupsjonsondet

tabcb062_doc6ne17x6xue0d4szv6vj-5aszV_Gono.jpg

Etter ca. 20 minutter begynte imidlertid Putin å snakke om andre ting enn terror og krigen i Syria.En rekke store korrupsjonssaker har rystet det russiske politiske systemet det siste året.

— Korrupsjon er et stort problem som hindrer Russland fra å utvikle seg, sa Putin.

Han viste til nye regler om at dommere, embetsmenn og politikere skal rapportere sine inntekter.

Han advarte også må at brudd på reglene vil bli forfulgt:

— Regelbrudd vil bli forfulgt.

Putin varslet også an en rekke lovbrudd vil bli avkriminalisert.

— Kriminalitet som ikke utgjør noen stor offentlig trussel bør gjøres om til administrative brudd, sa Putin.

Hvor mye tåler Russlands økonomi?

tabd118c_doc6ne1klbcwdt933zd9g0-hqgrZQ3LO2.jpg

Russland får nesten 70 prosent av sine eksportinntekter fra olje og gass. Derfor at oljeprisfallet rammet russerne ekstra hardt.I motsetning til for eksempel Norge, har Putin brukt opp det meste av sine oljeinntekter.

På den måten har han sluppet å gjøre enda større økonomiske kutt, selv han gjort flere nedskjæringer i offentlige utgifter.

Offentlige ansatte har for eksempel fått kuttet lønningene flere ganger.

I dagens tale hevdet Putin at Russland ikke opplever en økonomisk krise, noe som er stikk i strid med vurderingene til de fleste uavhengige økonomiske kommentatorene:

— Jeg vet at vi står overfor vanskelige tider. Jeg innser at mange mennesker spør når vi vil klare å løse dagens problemer, sier Putin.

-Situasjonen er vanskelig, men den er ikke kritisk.

Han viste til at inflasjonen går ned, og at rubelen har stabilisert seg.

— Vi må være forberedt på at flere av tiltakene vil vare lenge, sa Putin.

Svak innsats mot økonomisk kriminalitet

25 minutter ut i talen brukte Putin mye tid på det han betegnet som et stort problem for russisk økonomi, nemlig forretningsklimaet og økonomisk kriminalitet.

— Vi må respektere og beskytte de som driver forretninger på en skikkelig måte, sa Putin.

— Samtidig må vi ta svindlerne.

Han oppfordret også russisk industri til å satse mer på vinne eksportmarkeder, og lovet støtte for å lykkes.

- Russiske produkter må selges på det internasjonale markedet. Det er fundamentet for russisk økonomi, sa Putin.

Han takket også jordbruksprodusentene for at Russland importerer mye mindre mat enn for 10 år siden.

Bekymret for at Russland gror igjen

Putin la også vekt på det han fremstilte som et annet stort og grunnleggende problem, nemlig at enorme mengder landområder i Russland ikke kultiveres - men bare ligger brakk.

-Mange regioner gjør ikke noe som helst. Vi har snakket om det i årtier, men ingenting har skjedd, sa Putin.

— Hvis eieren av jorden ikke gjør noe med landet, må det selges.

Han mente også Russland burde gjøre mye mer for effektivisere energibruken.

Putins drøm om Østen

Arktis og det fjerne Østen ble fremhevet av Putin som svært viktige satsingsområder.

-Det er ekstremt viktig for oss å utvikle denne regionen, sa Putin.

Presidenten lovet å gi gratis land til russere som var villig til å satse i det fjerne østen, hvor Russland sliter med svært lave innbyggertall.

Roset russere for å lage flere barn

En av de største utfordringene for Russland de siste 25 årene, har vært lave fødselstall og høy dødelighet.

Ifølge Putin har Russland klart å snu denne utviklingen noe:

-For tre år på rad har vi hatt en økning. Ikke så mye, men det er en vekst, sa Putin.

-Halvparten av barna i dag er 2. eller 3. i familien. Familiene vil ha barn, sa Putin.

Han lovet å fortsette å premiere økonomisk familier som vil ha flere barn, samtidig som han rettet hard kritikk mot deler av helsevesenet.

— Folk må reise flere hundre kilometer for å få skikkelig helsehjelp. Det må dere ta veldig alvorlig, sa Putin.

— Eldre, invalide og familier med barn må få hjelpen de fortjener.