Politiforbundet i Sverige vil ha norske politifolk

Det svenske politiforbundet ber regjeringen i Stockholm utrede muligheten for å ansette arbeidsløse norske politifolk i Sverige.

Det svenske politiforbundet ber regjeringen i Stockholm utrede muligheten for å ansette arbeidsløse norske politifolk i Sverige. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

Bakgrunnen er at det er overskudd på politifolk i Norge, mens det er mangel på politifolk i Sverige.

– Vi bør snu på hver stein for å øke bemanningen. Dette kan være en brikke i puslespillet, sier det svenske politiforbundets leder Lena Nitz.

– I Norge har de flere politifolk enn det de planlegger å ansette. De er nyutdannet, svært motivert og leter etter politijobb, sier Nitz.

Ifølge Polisförbundet er det drøyt 250 utdannede politibetjenter som ikke har fått politijobb i Norge. Forbundet ber derfor den svenske regjeringen utrede om de norske politifolkene, etter en kortvarig kompletterende utdanning i Sverige, kan bli ansatt som svensk politi.

Politiet i Sverige har lenge vært underfinansiert og nedprioritert av begge politiske blokkene i landet, ifølge Nitz.

– Vi vet at vi i prinsippet skal ha 7.000 flere politifolk i 2024, og det er en utfordring når vi ikke fyller opp utdanningsplassene og ikke gjør nok for å beholde de politifolkene vi har i dag. Det kommer til å ta lang tid før vi når bemanningen som kreves for å utføre vårt oppdrag, sier hun.