Verden

Frisørbarn har økt risiko for misdannelser

Danske forskere har påvist økt forekomst av misdannelser hos barn av frisører og tror at dette skyldes mødrenes omgang med hormonforstyrrende kjemikalier på jobben.

En ny undersøkelse blant 43.000 danske guttebarn viser økt forekomst av misdannelser på kjønnsorganene hos dem som har mødre i frisøryrket, skriver Avisen.dk.

– Undersøkelsen peker på at det kanskje kan være et problem her, sier professor Jens Peter Bonde ved Arbejds— og Miljømedicinsk Klinik på Bispebjerg Universitetshospital.

Han er en av dem som står bak undersøkelsen, sammen med forskere fra blant annet Valencia i Spania.

Mistanker

Forskerne har lenge hatt mistanke om at kjemiske stoffer i blant annet kosmetikk, rengjøringsmidler, myk plast og andre produkter virker hormonforstyrrende og kan skade fostrene.

Undersøkelsen av 45.341 gutter som ble født i Danmark i årene 1997 til 2009 underbygger dette og reiser også spørsmål rundt flere andre yrkesgrupper.

Forskerne kom fram til de foruroligende tallene ved å registrere hvilket yrke mødrene hadde i 16. graviditetsuke og sammenholde dette med forekomsten av medfødte misdannelser på guttebarnas kjønnsorgan.

Doblet risiko

Seks av 1.000 gutter blir i gjennomsnitt født med misdannelser av penis, kjent som hypospadi.

Blant frisører, rengjøringsassistenter, laboranter, landbruksarbeidere og andre som blir utsatt for hormonforstyrrende stoffer på jobb, var forekomsten dobbelt så høy.

Formannen for Dansk Frisør- og Kosmetikerforbund Poul Mongaard er rystet over undersøkelsen.

– Det er på høy tid at mistanken kommer mennesket til gode og at vi ikke leker med folks helse. Vi skal ha en modell der gravide frisører ikke arbeider med slike stoffer, sier Mongaard.