Russisk resolusjonsforslag om Syria falt

Et russisk resolusjonsforslag i FNs sikkerhetsråd om å redusere nødhjelp over grensen til Syria, har falt.

En stor syrisk flyktningleir nær grensen til Tyrkia.

Russland trengte ni stemmer av Sikkerhetsrådets 15 og ingen stemmer imot blant de fem vetomaktene for å få forslaget igjennom. Men det fikk bare fire stemmer.

Sju land stemte mot forslaget, og fire avsto, ifølge Tysklands FN-ambassadør Christoph Heusgen, som for tiden er Sikkerhetsrådets president. Foruten Russland stemte Kina, Vietnam og Sør-Afrika for forslaget.

Tirsdag la Russland og Kina ned veto mot et forslag fra Tyskland og Belgia om å holde to grenseoverganger mellom Tyrkia og Syria åpne for nødhjelp inn i Syria i ett år.

Russland mener i prinsippet at all nødhjelp bør gå via de syriske myndighetene, men ville ha godtatt at ett krysningspunkt fra Tyrkia holdes åpent i seks måneder. I januar fikk Russland gjennom at antall overganger ble redusert fra fire til to.

Les også

Russland og Kina nedla veto mot Syria-resolusjon i Sikkerhetsrådet

Nytt forsøk

Tyskland og Belgia vil nå gjøre et nytt forsøk på å få vedtatt en forlengelse av to grenseoverganger. For å tekkes Russland vil de tilby å korte ned forlengelsen til seks måneder.

Den nåværende ordningen har godkjent at FN siden 2014 har fått bruke grenseoverganger som ikke kontrolleres av syriske myndigheter.

De to grenseovergangene det er snakk om, er Bab al-Salam, som leder frem til Aleppo-regionen, og Ban al-Hawa, som går til Idlib. Russland ønsker å stenge den første av dem.

Ifølge FNs kontor for humanitær hjelp (OCHA) gir de to overgangene direkte adgang til de største konsentrasjonene av internflyktninger i områder de behovene er enorme.

Les også

FN: Åpenbare krigsforbrytelser i Idlib-offensiven i Syria

Frykter alvorlige følger

Internasjonale hjelpegrupper frykter alvorlige konsekvenser for millioner av internflyktninger i Syria om ikke de to grenseovergangene holdes åpne.

– Dersom antall grenseoverganger for nødhjelp reduseres ytterligere, vil det være et stort tilbakeslag for humanitær hjelp i det nordvestlige Syria. Det vil uvegerlig føre til stor mangel på forsyninger til en befolkning som har store behov, sier Konstantin Witschel i tyske Welthungerhilfe.

Verdens matvareprogram WFP har beregnet at 9,3 millioner syrere ikke lenger har nok mat.