Søreide skuffet over Trump - Stoltenberg kritiserer Russland

Norge er skuffet over at USA vil trekke seg fra Open Skies-avtalen, mens Nato anklager Russland for å ha undergravd avtalen over lengre tid.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er skuffet over USAs beslutning om å trekke seg fra Open Skies-avtalen, som ifølge henne bidrar til å fremme «militær åpenhet og tillit».

– Norge er skuffet over den amerikanske beslutningen om å gå ut av Open Skies-avtalen, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

35 land, blant dem Norge, har sluttet seg til avtalen, som trådte i kraft i 2002.

Avtalen har gitt signaturstatene anledning til å gjennomføre rekognoseringsflyginger over hverandres territorier, noe som har blitt sett på som viktig for å fremme internasjonal tillit og hindre konflikt.

USAs president Donald Trump anklager Russland for avtalebrudd, og utenriksminister Mike Pompeo opplyste torsdag at USA forlater avtalen om seks måneder.

EU beklager

USAs beslutning blir møtt med bred kritikk fra europeisk hold.

– Vi beklager USAs varslede tilbaketrekning fra Open Skies-avtalen, selv om vi deler bekymringene om hvordan Russland har etterlevd den, heter det i en felles kunngjøring fra Frankrike, Tyskland, Belgia, Spania, Finland, Italia, Luxembourg, Nederland, Tsjekkia og Sverige.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, som fredag drøftet saken i Nato-rådet, retter imidertid pekefingeren mot Russland, som han anklager for å ha undergravd avtalen over lengre tid.

- At Russland igjen begynner å overholde Open Skies-avtalen, er den beste måten å bevare fordelene med den på, sier han og viser til at russerne i mange år har innført restriksjoner på andre lands flyginger, blant annet over enklaven Kaliningrad og ved Russlands grense mot Georgia.

– Russlands pågående selektive implementering av de forpliktelsene landet har i henhold til Open Skies-avtalen, har undergravd det viktige bidraget denne avtalen er til sikkerhet og stabilitet i den euroatlantiske regionen, sier Stoltenberg i den skriftlige uttalelsen.

Fremmer åpenhet og tillit

Søreide mener avtalen bidrar til å fremme «militær åpenhet og tillit mellom deltakerne i samarbeidet».

– Avtalen er ikke minst viktig i dagens situasjon med økte spenninger, og hvor rustningskontrollmekanismer generelt er under press, sier hun.

– Sammen med allierte og våre nordiske naboer har Norge tydelig understreket overfor USA at vi verdsetter avtalen. Vi ser avtalen som en del av vår felles sikkerhetsarkitektur, og vi mener den tjener både Norges, Natos og alliertes interesser, fortsetter hun.

– Norge deler USAs bekymring for Russlands mangelfulle etterlevelse av Open Skies-avtalen, og vi har tatt opp og vil fortsette å ta opp den manglende etterlevelsen med Russland. Det er likevel vårt syn at de aktuelle utfordringene knyttet til gjennomføring av avtalen kan og bør håndteres innenfor avtalens rammer og organer, sier Søreide.

Russland avviser

USA har lenge truet seg med å trekke seg fra avtalen, med henvisning til at Russland nekter overflyginger over Moskva og Tsjetsjenia, samt nær Abkhasia og Sør-Ossetia og over Kaliningrad.

Russiske myndigheter avviser at de bryter avtalen, anklager USA for å bruke dette som påskudd for å trekke seg fra nedrustningsavtaler og sier at landet fortsatt vil overholde avtalen.

– Så lenge avtalen gjelder, vil vi fullt ut overholde alle rettigheter og plikter i henhold til den, sier Russlands viseutenriksminister Aleksandr Grusjko til Ria Novosti.