WHO: Zikaviruset kan smitte nordmenn i sommer

Myggarten som sprer zikaviruset utgjør moderat til lav smitterisiko i Europa i sommer, viser en ny rapport fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

Viruset spres gjennom myggarten Aedes aegypti.

Myggen som sprer viruset, aedes aegypti, ble opprinnelig påvist i Afrika. Den har siden spredt seg i tropiske strøk på andre kontinenter og nevnes i dag stort sett i forbindelse med utbrudd av zikaviruset i Sør-Amerika.

I Europa har den ennå ikke fått fotfeste, men finnes i noen begrensede områder, blant annet holder den til på Madeira og langs den nordøstlige kysten av Svartehavet, viser rapporten som WHO la fram onsdag.

WHO-rapporten har rangert kontinentets land etter hvor høy sannsynligheten er for at man kan få et zikavirus-utbrudd.

Risikoen er høy på Madeira og langs nordøstkysten av Svartehavet. I 18 land er det moderat risiko, blant annet på Balkan og i landene ved Middelhavet, inkludert Frankrike, Italia, Spania, Hellas og Tyrkia.

Risikoen er derimot lav for land videre nordover i Europa, blant annet Norge, Danmark og Sverige. Risikoen anses også som liten i Storbritannia, Tyskland, Portugal og på Kypros. WHO kategoriserer risikoen som svært liten i Irland, Polen, på Baltikum og i Finland.

WHO oppgir ingen informasjon om situasjonen nord for 60. breddegrad.