Verden

Kampen mot terror slår ofte feil. Her blir flere sivile drept av myndighetene enn av terrorister.

Det som var ment å ramme Taliban, drepte seks sivile. Blant dem var en kvinne og to barn. Fra januar til juni ble flere sivile drept av afghanske styrker enn av Taliban.

I mai ble seks sivile drept i Nangarhar-provinsen. Da tok folk til gatene og demonstrerte.
  • Inger Lise Hammerstrøm
    Inger Lise Hammerstrøm
    Journalist

Natt til 23. februar i år gikk afghanske soldater inn i en landsby i Daimardad- distriktet i Afghanistan. Der sprengte de døren til et hus før de gikk inn og satte bind for øynene på faren og sønnen. Så dro de dem ut av huset. Faren ble skutt og drept i garasjen. Sønnen ble tatt med til fengsel i Kabul.

Hendelsen er omtalt i en FN-rapport om sivile tap i Afghanistan. Ofrene var mistenkt for å være tilhengere av Taliban, men FN mener de var sivile. Mellom januar og juli i år ble tilsammen 793 sivile drept av afghanske og afghanskstøttede styrker. Det er flere enn Taliban og anti-regjeringsstyrker har drept i første halvdel av 2019, viser FNs beregninger.

Trenes av norske soldater

Etter at internasjonale styrker begynte å trekke seg mer ut av Afghanistan, har lokale styrker stadig oftere havnet i vanskeligheter, ifølge Kristian Berg Harpviken. Han er professor ved Fredsforskningsinstituttet.

– De har ikke de samme våpnene tilgjengelig, og de ender på defensiven i situasjoner der sivile blir drept, forklarer Harpviken og legger til:

– De lokale styrkene er ikke like godt trent til å skjerme sivile, og de kjenner ikke folkeretten like godt som det internasjonale styrker gjør, sier han.

I september stiller Afghanistans president, Ashraf Ghani, til gjenvalg. Stadige regjeringsstøttede angrep på sivilbefolkningen svekker hans troverdighet.

Folkeretten forbyr ikke angrep der sivile liv kan gå tapt, men det skal gjøres grundige vurderinger der den militære gevinsten veies opp mot risikoen for tap av sivile liv.

Rundt 60 personer fra det norske forsvaret er utstasjonert i Afghanistan. Denne utsendingen fungerer som mentorer for en afghansk spesialpolitienhet i Kabul.

– Denne spesialpolitistyrken er blitt meget kapabel, og det har i hele perioden vært fokus på blant annet krigens folkerett og viktigheten av å forhindre utilsiktede tap, skriver Per-Thomas Bøe i en e-post til Aftenposten. Han er talsperson for Forsvaret.

– Donald Trump ba sine styrker om å ta av silkehanskene

USA støtter regjeringen i Afghanistan. I tillegg til å ha trent regjeringsstyrkene, utfører de amerikanske styrkene angrep mot Taliban og andre fiender av regjeringen.

FNs tall viser at de internasjonale styrkene har tatt flere sivile menneskeliv enn det afghanske styrker har. Det har en forklaring, mener Harpviken.

– Donald Trump ba sine styrker om å ta av silkehanskene. Det har han vært tydelig på.

USAs president, Donald Trump, har lovet å ta sine soldater hjem fra Afghanistan. Derfor haster det å få i stand en fredsavtale med Taliban.

Han tror at iveren etter å svekke Taliban har overgått hensynet som skal tas til sivile liv.

USAs offensiv mot Taliban er blitt trappet opp blant annet med luftangrep. Arne Strand, forsker ved Christian Michelsens Institutt, mener det er noe av forklaringen på hvorfor så mange flere sivile er blitt drept av regjeringsstøttede styrker.

– I luftangrep blir målet mer upresist, og man risikerer at flere liv går tapt, forklarer Strand.

Taliban angriper ikke med luftvåpen, men med bomber.

Hevder de drepte Taliban. To barn mistet livet.

I mai i år gikk afghanske styrker til angrep i en landsby i Nangarhar-provinsen. Seks personer var på vei ut av landsbyen i en bil da styrkene begynte å skyte mot dem. De trodde det var Taliban-medlemmer som forsøkte å flykte. To barn var blant de drepte, ifølge AP.

Tilsammen ble 89 barn og 363 voksne drept av bomber fra fly i første halvår av 2019, ifølge FN.

Som del av offensiven mot Taliban har regjeringsstyrker trappet opp såkalte search operations. Folk som mistenkes for å tilhøre Taliban, oppsøkes og drepes eller fengsles. Men ifølge FN har styrkene ved flere anledninger tatt feil av sivile og Taliban-medlemmer.

FN bruker tre uavhengige kilder for å stadfeste om ofrene er sivile. Det kan være for eksempel offeret selv, et vitne, helsepersonell, lokale myndigheter, en part i konflikten eller en leder i lokalsamfunnet.

Les også

Trump håper Taliban-avtale kan gi rask exit fra Afghanistan. Men volden blir det ikke slutt på.

Svekker regjeringens troverdighet

For kort tid siden drepte afghanske regjeringsstyrker fire personer i Nangarhar-provinsen, skriver Tolo. Mens regjeringen hevder de drepte terrorister, deriblant den finansansvarlige i IS, hevder lokalbefolkningen at de var sivile.

Dagen etter meldte lederen av det nasjonale sikkerhetsrådet i Afghanistan at han går av. President Ashraf Ghani skrev følgende i en twittermelding: Som en ansvarlig stat har vi nulltoleranse for sivile tap, ifølge Tolo.

– På landsbygda har regjeringsstyrkenes hardhendte oppførsel og tilsynelatende tilfeldige drap skapt motstand blant folket, sier Arne Strand.

Kristian Harpviken bekrefter at regjeringens troverdighet er svekket.

– Taliban legger konsekvent ansvaret for drap av sivile på regjeringen. Det stemmer ikke alltid, men hver gang de har rett, svekker det regjeringens troverdighet, sier Harpviken.

3. september ble 16 mennesker drept og 119 skadet i et Taliban-angrep i Kabul. Siden juli har terrorgruppen trappet opp angrepene.

I juli var det imidlertid Taliban og andre anti-regjeringsgrupper som sto bak de fleste drapene på sivile. Over 1500 personer ble ifølge FN drept i krigen i Afghanistan i juli. Det er det høyeste antall drepte på en måned siden 2017.

KILDER: FN, Christian Michelsens Institutt, Fredsforskningsinstituttet, Reuters

Les mer om

  1. Afghanistan
  2. Taliban
  3. Krig
  4. FN