Rasende lærere kler seg i rødt og aksjonerer over hele USA. Mange gir opp og skifter yrke.

COLUMBIA, SØR-CAROLINA (Aftenposten): Kinesiske selskaper snapper opp desillusjonerte amerikanske lærere. Skolene er i krise mange steder i USA.

Lærere i røde skjorter har protestert over hele USA de siste par årene. Dette var en protest i Kentucky i mars.

Paige Steele er en ung lærer i Sør-Carolina som brenner for det hun gjør og elsker yrket sitt. Nå tenker hun likevel litt på å finne seg noe annet å gjøre.

– Svigerinnen min har tatt seg jobb som engelsklærer for kinesere på nett. Det kjenner jeg mange som gjør. Betalingen er mye bedre. Det er selvsagt fristende, men det er trist å skulle forlate klasserommet, sier Steele.

Aftenposten treffer henne på et folkemøte i byen Columbia. Fortvilte lærere er invitert til å dele sine historier med tre folkevalgte fra delstatsforsamlingen. En etter en reiser lærerne seg og deler sine frustrasjoner.

Kler seg i røde trøyer

Steele og flere av de andre er kledd i røde T-skjorter. De er del av en landsomfattende protest kalt #RedforED.

De offentlige skolene i mange delstater er i bemanningskrise: USA har en akutt lærermangel. Flere og flere forlater yrket som følge av lav lønn, stressende arbeidsforhold og skolebudsjetter som ikke strekker til.

– Hvis jeg skal stifte familie, må jeg tenke på inntekten. Jeg vet ikke om det går på lærerlønn, sier Steele.

Les også

Rike amerikanere bruker alle midler til å få barna inn på eliteskolene. Det gjør drømmen uoppnåelig for Abby Adams (18).

Lærermangelen rammer hardest på skoler der det er få ressurser fra før. Ved Ridgeview High, som Aftenposten besøkte nylig, er 62 prosent av elevene under fattigdomsgrensen.

Tidspress og testpress

Hvert år forsvinner åtte prosent av amerikanske lærere til andre yrker eller de går av med pensjon. Det er flere ting som driver dem ut av skolene, ifølge en rapport fra Learning Policy Institute. Amerikanske lærere opplever tidspress, press for å oppnå testresultater, mangel på støtte fra administrasjonen, lave lønninger og dårlige vilkår – som store klasser og mangel på utstyr.

– Resultatet blir at vi har flere og flere stillinger som står ubesatt, sier lærer og aktivist Lisa Ellis i organisasjonen SCforED.

– Det er nå over 600 ledige lærerstillinger her i Sør-Carolina. For hvert år stiger tallet med ti prosent. Det går jo verst ut over elevene, som ikke får den oppfølgingen de trenger.

Lærermangelen skyldes også at rekrutteringen stadig blir dårligere:

  • Antall lærerskolestudenter i USA falt med en tredjedel fra 2009 til 2014.
  • Rekordlav arbeidsledighet gjør det enkelt for mange lærere å skifte yrke.
  • 90 prosent av lærermangelen skyldes at lærere går over i andre yrker.
  • Delstater med lav lønn og dårlige vilkår har størst lærermangel. Dette går mest ut over elever i skoler som har lite ressurser fra før.
  • 100.000 klasserom i USA hadde lærere som ikke var kvalifisert for oppgaven i skoleåret 2017–2018.

Blir lærer for kinesere

En annen ting som lokker amerikanske lærere ut av USAs skoler, er betalingsviljen til en hurtigvoksende kinesisk middelklasse. Kineserne er opptatt av å gi barna sine gode engelskkunnskaper og riktig uttale. Det gjør amerikanske lærere til ettertraktede undervisere.

Mange av lærerne vi treffer i Sør-Carolina har kolleger og venner som tar oppdrag for kinesere.

De siste årene har det vokst frem en hel industri av selskaper som kobler kinesiske elever med amerikanske lærerkrefter. Det er allerede et marked verdt 70 milliarder kroner, ifølge Forbes.

Noen har det som ekstrajobb ved siden av undervisningen. Andre gjør det på full tid. Stadig flere reiser også til Kina for å ta godt betalte lærerjobber i en periode.

 Timothy Monreal forsker på hvordan utenlandske lærere finner seg til rette i USA og hvilken effekt lærerimporten har på samfunnet.

Må importere lærere

Lærerflukten har resultert i at Sør-Carolina og flere andre delstater nå må importere tusenvis av lærere fra andre land som har lavere lønnsnivå enn USA. Timothy Monreal ved South Carolina University skriver doktorgradsoppgave om denne utviklingen.

Han er i kontakt med mange av importlærerne i Sør-Carolina gjennom forskningen sin. De kommer fra steder som Venezuela, Mexico, Filippinene og Jamaica.

– Det finnes nå profesjonelle rekrutteringsfirma som headhunter lærere fra lavkostnadsland til offentlige amerikanske skoler. Det er egentlig en skandale, sier han.

Monreal forteller at mange av de utenlandske lærerne er godt kvalifisert, men har store språkutfordringer og sliter med amerikansk undervisningskultur.

– Mange av dem har også stor gjeld til selskapet som hjalp dem å komme til USA, sier han.

REDforEd-protestene har spredt seg til hele USA på kort tid. Bildet viser lærere som protesterer i Wyoming i mars 2018.
Streikende lærere i California i februar.
Les også

De betaler over en million i året for college. Øverst på ønskelisten til mange unge i USA står gratis utdanning.

Lurte utenlandske lærere

For lærere fra andre land kan de amerikanske lønningene være mange ganger det de tjener i hjemlandet. Lærere fra Filippinene, Jamaica og – ironisk nok – Kina var på importtoppen i USA i 2017.

I Sør-Carolina er nå 7 prosent av nyansatte lærere importert fra utlandet.

– Hvert klasserom i USA trenger en lærer som er velutdannet, godt betalt og som har et bra støtteapparat slik at elevene kan lære og vokse, sa Randi Weingarten, som er president for American federation of Teachers, til Fox News i fjor.

Den riktige måten å løse lærerproblemet på er å øke lønningene og bedre arbeidsforholdene, ikke å importere billig arbeidskraft, mener Weingarten.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om. Følg henne på Facebook her.