Flere asylsøkere til EU i løpet av årets fire første måneder

Antallet nye asylsøkere i EU økte med 15 prosent i årets fire første måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. Det skyldes delvis situasjonen i Venezuela

  • NTB

Det ble levert 206.500 nye asylsøknader til EU i løpet av årets fire første måneder, mot 179.000 søknader i samme periode i fjor, opplyser EUs asylbyrå (EASO).

Det har vært en økning i antallet asylsøkere fra land hvor det ikke kreves visum for å reise inn i Schengen-området, noe som inkluderer Venezuela, Colombia, Albania og Georgia.

Antallet førstegangs asylsøkere fra Venezuela har økt med 121 prosent til 14.257 i perioden januar til april, ifølge en rapport fra Funke Media Group.

Den økonomiske og politiske krisen i Venezuela har ført til at 1 million innbyggere har forlatt landet siden november, viser tall fra FN. Dermed befinner 4 millioner venezuelanere seg i utlandet, og de aller fleste har flyktet siden 2016.

Samtidig gikk antallet syrere, som søker asyl for første gang, ned 8 prosent til 20.392 søkere, mens det var en økning på 36 prosent av asylsøkere fra Afghanistan sammenlignet med i fjor. Fra Afghanistan var det 14.042 som søkte asyl i EU.