Verden

Stadig lite pappaperm for danske fedre

Danske fedre tar ut en større andel av foreldrepermisjonen enn før, men utviklingen går for sakte, mener eksperter.

I Sverige tok fedrene i 2018 ut drøyt 29 prosent av foreldrepermisjonen. I Danmark var tilsvarende tall knappe 12 prosent.
  • NTB-TT

I 2018 tok danske fedre ut 32 dager mot mødrenes nesten 274 dager i løpet av barnets første leveår, viser nye tall fra Danmarks Statistik.

For fedrene tilsvarer det en økning med 2,6 dager siden 2015, skriver Jyllands-Posten.

– Det er jo positivt at det har vært en økning, men det er ingen revolusjon. Og det er fortsatt svært skjevt fordelt, sier Nina Smith, økonomiprofessor ved Universitetet i Aarhus, til avisen.

Steen Baagøe Nielsen, som er lektor og forsker på maskulinitet og familieliv ved Roskilde Universitet, sier til avisen at det at fedrene ikke er mer hjemme i løpet av barnets første leveår, er et problem for barna, fedrene og likestillingen på arbeidsmarkedet, sier han.

Baagøe-Nielsen tar derfor til orde for flere øremerkede dager for fedrene.

– Det fungerer, rett og slett. Vi kan se en markant økning på ganske få år etter at det ble innført øremerkede perioder i blant annet Norge, Sverige og Island, sier han.

I Sverige tok fedrene i 2018 ut drøyt 29 prosent av foreldrepermisjonen. I Danmark var tilsvarende tall knappe 12 prosent.

I Norge har andelen som tar ut fedrekvote økt fra 60 til 71 prosent de siste ti årene. Det har vært en økning i alle fylker. Andelen som tok ut hele fedrekvoten har økt med 11 prosentpoeng fra 2008 til 2018, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Les mer om

  1. Danmark
  2. Pappaperm