Russland tar WHO i forsvar etter Trump-kritikk

Verdens helseorganisasjon (WHO) gjør en ordentlig innsats i koronakrisen, fastslår Russlands utenriksminister Sergej Lavrov og slår tilbake mot USAs kritikk.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov under en pressekonferanse i Moskva tidligere i år.

– Jeg mener WHO lever opp til sin rolle som det ledende og koordinerende organ. Det er ikke ideelt. Men ingen er perfekt, sa Lavrov til russiske medier lørdag.

President Donald Trump varslet i forrige uke stans i USAs bevilgninger til WHO, organisasjonen som står i spissen for den internasjonale håndteringen av pandemien.

Anklagen fra Trump er at liv er gått tapt fordi WHO ikke har håndtert koronakrisen godt nok og hatt for stor tiltro til informasjon fra Kina, der viruset først ble oppdaget.

Stikk til Trump

Beslutningen om å kutte støtten har fått massiv kritikk både fra medisinske eksperter og politiske myndigheter.

Lavrov mener Trumps harde kritikk av WHO har lite å gjøre med organisasjonens innsats.

– Jeg mener folk ønsker å bruke slike angrep for å rettferdiggjøre ens egen innsats, som kom for sent og ikke var tilstrekkelig, sier Lavrov.

Trump har selv fått bred kritikk for ikke å ha tatt viruset alvorlig før det hadde spredt seg over store deler av USA, samt for ikke å ha forberedt føderale etater godt nok på et utbrudd.

– Svekket EU

Flere eksperter og internasjonale organisasjoner er dessuten svært uenige i påstanden fra Trump om at WHO har begått feil som gjør det nødvendig å stanse finansieringen av organisasjonen.

Lavrov mener at pandemien også har forsterket problemer som svekker EU.

– Nasjonalstater uttrykker et ønske om å kunne stole mer på seg selv, sier Lavrov.

Økt antall smittede

– Det er trolig en viss utmattelse som reflekteres. Det er helt tydelig i EU hvor hardt og tvingende det multinasjonale byråkratiet kan være, sier Lavrov og tilføyer at pandemien bare kan bekjempes gjennom samarbeid.

Russland stengte tidlig grensene, men innførte andre strenge tiltak mot koronaviruset langt senere enn vesteuropeiske land. Antallet påviste smittetilfeller har steget kraftig de siste ukene og har nå passert 74.000, de aller fleste i Moskva. 2,7 millioner koronatester er gjennomført, ifølge myndighetene, som bare har bekreftet 680 koronarelaterte dødsfall.

USA har påvist nesten 930.000 smittetilfeller blant over 5 millioner som er testet. Myndighetene har bekreftet over 52.000 koronarelaterte dødsfall.