Verden

Moland og French får dommen torsdag

Torsdag får Tjostolv Moland og Joshua French vite om de igjen blir dømt til døden. Det knytter seg mer spenning til utfallet enn ved de tidligere rettssakene, sier advokat Morten Furuholmen.

Joshua French og Tjostolv Moland venter nå på dommen i Kongo. De kan på ny dømt til døden. Foto: SCANPIX

Les mer:

Ankesaken mot de to ble avsluttet i domstolen i Kisangani tirsdag i forrige uke.

Ved denne korsveien fikk de to nordmennene større rom for å legge fram sin versjon av hendelsene da sjåføren Abedi Kasongo ble drept i mai i fjor.

Flere dager av rettssaken gikk med til en rekonstruksjon av hendelsene. Gjennom en lengre og til dels kaotisk sesjon la både de tiltalte og hjelpesjåføren, som er et av de to vitnene til drapet, fram sine versjoner av hendelsesforløpet.

Litt imponert

– Selv om det har vært en del unøyaktigheter og rare spørsmål, og selv om vitnene fikk enda større spillerom, har de to fått komme med sin versjon, sa Furuholmen til NTB i Kisangani.

Han er litt imponert over dommerne, som kjørte en stram rettssak og åpenbart forsøkte å unngå å gjøre for mange feil som kunne undergrave troverdigheten til prosessen.

Han tror likevel ikke at utsiktene er store for at utfallet blir noe annet enn i de tidligere rettssakene. Dermed ligger det an til at de igjen blir dømt til døden blant annet for drap, drapsforsøk, væpnet ran og spionasje for Norge.

Godt forberedt

I den siste rettssaken var det to dommere fra hovedstaden, en major og en oberst, som hadde hovedansvaret og som gjennomførte regelrette kryssforhør både av de tiltalte og enkelte av vitnene.

De var godt forberedt, og mange av spørsmålene var utspekulerte forsøk på å lokke fram motsetninger, selvmotsigelser og ulogiskheter i forklaringene.

Moland og French var selv ikke spesielt oppløftet av prosessen. Til NTB sa de at dommerne igjen hadde bevist at de var ute etter å ta dem.

– Det nytter ikke å fortsette en rettsprosedyre her i Kongo, sa French.

Vurderer soningsoverføring

Dersom de igjen blir dømt til døden, vil dermed de to nordmennene sammen med sine norske advokater Morten Furuholmen og Marius Dietrichson vurdere om det er verdt belastningen å anke igjen eller om det er bedre å la dommen bli rettskraftig.

Det er først når det foreligger en rettskraftig dom, at norske myndigheter kan starte forhandlingene med kongolesiske myndigheter om soningsoverføring.

Norge har ingen avtale om slik overføring med Kongo, men Kongo har tidligere gitt signaler til utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) om at man ikke vil utelukke at det kan bli enighet.

Justert dom

Skulle de bli overført til Norge, blir det til fengsel for å sone en dom som blir justert til en lengde som normalt idømmes i Norge for tilsvarende forbrytelse.

Men trolig blir saken sendt til Gjenopptakelseskommisjonen, som kan beslutte å løslate dem på grunnlag av at rettsprosessen og bevisføringen i Kongo har vært grovt mangelfull.

Frykter jungelfengsel

Det Moland og French mest frykter når det foreligger en rettskraftig dom, er å bli overført til Osiho-fengselet i jungelen, 17 kilometer fra Kisangani.

Om forholdene er ille i sentralfengselet i Kisangani, er de langt verre i Osiho.

Det er verken mat, helsetilbud eller mobiltelefondekning i Osiho, som ligger så avsides at det ikke er mulig å komme dit med bil. Motorsykkel er eneste mulighet på veier som ligner krøtterstier.

Les også

  1. Kongo: Gjentar erstatningskrav mot Norge

  2. Retten avviste søksmål fra passasjer