Slik døde de norske soldatene

Dødsfallene til flere av de norske soldatene som er blitt drept i Afghanistan er også blitt beskrevet i de mer enn 91.000 rapportene som er blitt offentliggjort.

I denne bilen satt den norske soldaten Kristoffer Sørli Jørgensen da han ble drept av en veibombe i Afghanistan. FOTO: FORSVARET/SCANPIX

Loggføringen av krigen i Afghanistan som de internasjonale styrkene i Afghanistan har gjort fra 2004 til desember 2009, som Wikileaks i dag offentliggjorde, omfatter også en rekke hendelser der norske soldater har vært involvert.

De 91.000 rapportene er et så omfattende materiale at det vil ta tid å få oversikt over alt, men Aftenposten har til nå funnet omtale av noen av de mest dramatiske hendelsene, der norske soldater ble drept.

I knappe ordelag med mange militære forkortelser beskriver rapportskriverne omstendighetene da Tommy Rødningsby, Tor Arne Lau-Henriksen og Trond Petter Kolset ble drept.

Granatangrep

Grenader Tommy Rødningsby (29) var den første norske soldaten som ble drept i Afghanistan, den 23. mai 2004.

I det som ser ut til å være rapporten om angrepet på bilen Rødningsby satt i, står det at de ble beskutt med tre rakettdrevne granater.

Det norske forsvaret har tidligere offentliggjort at Rødningsby ble truffet av en slik granat. I rapporten står det av en eller annen grunn listet opp at en sivil person ble drept, mens det ikke står noe om en drept soldat (under «friend»). Dette kan skyldes at den som har skrevet rapporten har gjort en feil.

Les rapporten her.

Heftig kamp

Den andre norske soldaten som ble drept i Afghanistan var løytnant Tor Arne Lau-Henriksen (33), som var med i de norske spesialstyrkene som bekjempet terrornettverk i Kabul-området og de nærmeste provinsene.

Rapporten om dødsfallet hans fra den 23. juli 2007 vitner om et svært dramatisk forløp med heftige kamper.

Det ser ut til at de norske soldatene hadde som oppdrag å få tak i en opprører, men at det oppsto en kamp der denne opprøreren ble skutt og drept. Deretter ble den norske patruljen angrepet av et ukjent antall opprørere.

I denne skuddvekslingen ble en norsk soldat, Lau-Henriksen, drept. Minst en opprører til ble drept ifølge rapporten.

Sjefen for de norske spesialstyrkene har tidligere beskrevet Lau-Henriksens død i lignende ordelag, men det skal etter det Aftenposten kjenner til ikke ha gått klart frem at to motstandere ble drept i det samme sammenstøtet.

Les rapporten her.

Veibombe

Bare noen måneder etter at Lau-Henriksen ble drept, kom det neste norske dødsfallet. Kristoffer Sørli Jørgensen (22) var sammen med fire medsoldater på vei til skytebanen utenfor Meymaneh i Nordvest-Afghanistan da bilen han satt i kjørte på en veibombe.

Jørgensen ble drept, mens den andre soldaten som satt i bilen ble hardt skadet.

ISAF-rapporten om hendelsen avslører at veibomben sendte motoren på bilen inn i kupeen i den upansrede bilen.

Les rapporten her.

E-tjenesten

Det siste norske dødsfallet som er kommet med i de offentliggjorte rapportene er det til kaptein Trond Petter Kolset (30), offiser i den norske etterretningstjenesten.

Kolset var sammen med en kollega på vei vestover fra Mazar-e Sharif i Nord-Afghanistan da de ble rammet av en selvmordsbomber som satt i en bil på veien.

Rapporten om hendelsen bekrefter etter det Aftenposten kjenner til hendelsesforløpet slik det er blitt presentert av det norske forsvaret tidligere.

Dødsfallene til de fem siste norske militære ofrene fra Afghanistan skjedde etter desember 2009, og skal etter det Aftenposten kjenner til derfor ikke være omtalt i det offentliggjorte materialet.

Les rapporten her.

Bekymret for omfanget

Kommunikasjonssjef ved Forsvarets operative hovedkvarter, John Espen Lien, er bekymret for omfanget av dokumentene som har blitt lekket.

— Det som er mest bekymringsfullt med disse lekkasjene er omfanget i seg selv. Det kan gi motstanderne våre informasjon om hvordan NATO tenker, handler og planlegger i Afghanistan, sier Lien til Aftenposten.no.

Han mener det ikke kommer frem noe særlig nytt om de norske styrkene som ikke har vært kjent tidligere. Forsvaret har ikke rukket å gå gjennom alt materialet ennå, ettersom det er så stort.

Serena hotell

Blant de lekkede dokumentene finnes også en rapport fra angrepet på Serena Hotell i Kabul, der Dagbladet-journalisten Carsten Thomassen ble drept.

  1. januar 2008 gikk Taliban-medlemmer forkledd som politimenn til angrep på Serena Hotell, der også utenriksminister Jonas Gahr Støre befant seg.

Les rapporten her.