Venter hurtig og presist angrep

Gadafis fordel med ørkenterreng vil nå bli snudd mot ham, tror norsk ekspert.

  • Jon Dagsland Holgersen
  • Lars Inge Staveland

Les også:

Torsdag kveld vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon om å innføre flyforbud over Libya, og som innebærer at allierte land kan bruke militær makt for å stanse Muammar Gadafi.

Resolusjonen gir grønt lys for at sivile, sivilt befolkede områder og særlig Benghazi kan beskyttes med «alle nødvendige midler». Den åpner samtidig for at «arabiske land og andre land» i samarbeid med FN kan beskytte sivile libyere, men ikke for at landet kan bli okkupert av utenlandske styrker.

Kort og effektivt angrep

Harald Høiback er oberstløytnant og doktorgradsstipendiat ved Forsvarets høgskole.

Frankrike er klar på at et angrep kan bli iverksatt i løpet av få timer. Harald Høiback ved Forsvarets Stabsskole opplyser til Aftenposten.no at det er vanskelig å vurdere om det kan bli en realitet. Han viser blant annet til at viktige militærmakter som USA og Storbritannia har uttalt at det vil ta dager før et angrep kan gjennomføres.

— Frankrikes utspill er jo en oppfordring til opprørene om å holde ut, så det kan også være taktisk motivert, sier han.

Høiback ser uansett for seg at et angrep vil bli gjennomført hurtig og presist.

— Historisk sett vil strategien i første omgang innebære å blinde Gadafi, det vil si å slå ut radarene. Det vil gjøre det tryggere å sende inn fly som kan ta ut stasjonære mål og kommandosentre, sier han.

Libya har trolig rundt 200-400 militære fly og helikoptre, men den største delen av luftstyrken er fra 70- og 80-tallet. Det innebærer ifølge Høiback at kanskje så få som 40 av disse operative, og at luftstyrken er dårlig utstyrt.

Fordel med åpent terreng

Utformingen av det planlagte angrepet vil avhenge av hva Libya-diktator Muammar al-Gadafi foretar seg. FOTO:AP.

Derfor tror han at et luftangrep vil være over i løpet av tid. Det avhenger imidlertid av hva Gadafi gjør.— Dersom Gadafi får plassert våpen i byene, blir det vanskelig å ta disse ut fra luften. Faren for sivile følgeskader er noe av det viktigste man må ta hensyn til i et slikt angrep, sier Høiback.

Opprøret i Libya startet for rundt en måned siden, og Gadafis styrker har hatt fordel av landets store, åpne områder. Opprørerne har i stor grad vært avhengig av korte distanser for å forsvare seg, men ved et luftangrep vil geografien være en ulempe for Gadafi.

- Ørken er godt terreng for luftangrep, sier Høiback.

- Bør ha fly over Benghazi i dag

Fredag morgen ble det klart at Norge vil delta i den internasjonale militæraksjonen, som i hovedsak vil foregå fra luften.

Etter det Aftenposten.no erfarer innkalte Regjeringen torsdag, før FN-resolusjonen var klar, sikkerhetspolitisk utvalg til å vurdere situasjonen i Libya.

Forsvarsminister Grete Faremo sier til VG Nett at det vil være nærliggende for Norge å sende «luftressurser» til en militær operasjon.

Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI), Ståle Ulriksen.

- Det er fremdeles helt i det blå hva slags operasjon dette blir. Men i løpet av dagen i dag bør en ha fly i lufta over Benghazi, sier Ulriksen.

En slik operasjon vil være risikabel, dersom man ikke også ødelegger Libyas luftvernsforsvar.

- Normalt er det første som skjer anslag mot kontrollsystemer, bakke-til-luftbatterier og radaranlegg, sier Ulriksen.

Krever luftpatruljering

Blant bidrag fra det norske Forsvaret som kan tenkes å bli aktuelle, nevner han:

  • F16-kampfly.
  • Orion overvåkningsfly.
  • Herkules transportfly.
  • Fregatter.
  • Mineryddere.
    -Når det gjelder F16-fly, så har vi fremdeles ganske moderne fly teknisk sett, selv om skrogene begynner å bli gamle, sier Ulriksen.

En militær operasjon vil kreve patruljering fra lufta.

— Det kommer til å være behov for en god del fly for å patruljere området , og da kan man ser for se bruk av norske Orion-fly. De har også vært brukt i Middelhavet i flere perioder, sier Ulriksen.

USA og Storbritannia er to av pådriverne bak FN-resolusjonen, og fredag ble det ikke overraskende klart at også Frankrike vil delta i et militært angrep. Det er fire arabiske land som skal ha sagt seg villige til å delta i en operasjon. De er Qatar, Saudi-Arabia, Jordan og De forente arabiske emirater.

Ingen land stemte imot resolusjonen da FNs sikkerhetsråd var samlet i New York torsdag. FOTO:AP.