Verden

Svedman blir ny president i ESA

UD må hente en stjerne fra oldboyslaget for å fylle opp den viktige jobben som president i ESA. Sven Erik Svedman (68) blir mannen som skal lede overvåkingen av at Norge følger EØS-avtalen.

Sven Erik Svedman (68) blir president i ESA.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

EU-saker er blitt den eldre gardes domene i UD. Etterveksten har vært skral.

Utenriksdepartementet måtte nylig hente ESA-president Oda Helen Sletnes (62) til å bli ny norsk EU-ambassadør i Brussel. Hun har hatt jobben før og ble hentet fra stillingen som president i Eftas overvåkingsorgan (ESA).

Etter det Aftenposten erfarer kommer den tidligere Berlin-ambassadør, statssekretær og utenriksråd Sven Erik Svedman om kort til å bli utnevnt til norsk medlem av kollegiet i EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen (ESA.)

Dermed vil Svedman, som fyller 69 år i oktober, trolig overta som president.

Mektig jobb

Dette er et mektig organ som påser at EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein følger de EU-reglene som er en del av EØS-avtalen. Det betyr at ESA kan sette til side norske stortingsvedtak, dersom det mener at disse er i strid med EØS-avtalen. Det godkjenner statsstøtte.

Norge har siden starten hatt presidenten i ESA med unntak av en meget kjort periode. Det ønsker Norge å ha fortsatt. Derfor har det vært viktig for Regjeringen å finne en diplomatisk tungvekter til denne jobben.

Det er kjent at Island gjerne vil ha denne stillingen. De mener Norge ikke skal ha klippekort på denne posisjonen. Island har i dag generalsekretæren i EFTA og Liechtenstein presidenten i EDFTA-domstolen. Dermed mener UD at Norge har gode kort på hånden når de krever at Norge fortsatt skal ha presidenten.

EU uinteressant?

Internt i UD fremholdes det at det er tydelig at rekrutteringer til jobber som omfatter EU ikke er de beste. Mange av dem som nå bekler viktige funksjoner i forhold til EØS-avtalen har nesten vært med siden EØS— og EU-forhandlingene for vel 20 år siden. Flere av dem er tett på pensjonsalder.

Sletnes er tidligere EU-ambassadør og måttet gjøre comeback da dagens ambassadør Atle Leikvoll ville gi seg. Utenriksdepartementet forsøkte å få Leikvoll til å bli i mer enn fire år.

Kvalifisert, men

Nå sender Norge en meget vel kvalifisert 68-åring til ESA. Dette organet har ingen formell øvre aldersgrense, men det er åremålsperioder på vel to år for medlemmer av kollegiet. Det består av en fra hvert av de tre landene; Norge, Island og Liechtenstein.

Svedman er også tidligere leder av Europaavdelingen i Utenriksdepartementet. Han kommer fra stillingen som sjeføkonom i Utenriksdepartementet. Svedman er utdannet Siviløkonom.

Les også

  1. Oda Sletnes blir ny EU-ambassadør

  2. Brende sliter med å finne ny EU-ambassadør

  3. Brende utsetter jakt på ny toppmann i Brussel