Fronten mot Russland mykner

Flere tidligere kommuniststater demper konfrontasjonen med Russland som nå for andre gang varsler at de trekker tropper vekk fra Ukrainas grense.

Snart møtes utenriksministrene Sergej Lavrov og Børge Brende, kan de smelte isen?
  • Alf Ole Ask

Den 25. oktober kommer Russlands utenriksminister Sergej Lavrov til Kirkenes for å være med på markeringen av at det er 70 år siden den nordlige delen av Norge ble frigjort. Utenriksdepartementet bekrefter i en e-post til Aftenposten at det under minnemarkeringen blir bilaterale politiske samtaler mellom utenriksministerne. Dette skjer mens våre to land har innført omfattende økonomiske sanksjoner mot hverandre.

Nok et toppmøte

Fredag møtes Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Petro Porosjenko i Milano under Euro-Asia toppmøtet. Her kommer også en rekke europeiske ledere. Møtet holdes samtidig som Russland for andre gang erklærer at de skal trekke soldater vekk fra grenseområdene mot Ukraina. Dette ansees som et tiltak for å få til lettelser i sanksjonene fra vesten, som skal revurderes ved månedsskiftet.

Samtidig har Ukraina nok en gang varslet at det skifter ut forsvarsministeren.

Det store spørsmålet er om man nå nærmer seg en gryende normalisering av forholdet mellom Russland og Vesten. Skal vi venne oss til å leve med den folkerettslige annekteringen av Krim?

Demonstrasjoner og uro preger Ukraina. Russland har bidratt til omfattende destabilisering av landet.

Fronten sprekkerBlant NATO og EUs medlemsland i Europa kommer uenigheten til syne og blir ikke minst lagt merke til i USA. Den viser at USAs president Barack Obama ikke får til den samlede fronten han snakker om.

Ungarns statsminister Viktor Orbán har fremholdt Putins Russland som en politisk modell.

I Slovakia har statsminister Robert Fico uttalt seg klart imot utplassering av NATO-styrker i landet. Han har sammenlignet det med Russlands invasjon av Tsjekkoslovakia i 1968!

I Tsjekkia har forsvarsministeren Martin Stropnickykommet med lignende uttalelser. Nylig ble en pressekonferanse avbrutt av demonstranter som protesterte mot regjeringens Putin-vennlige linje.

Bremseklossene

Dette er land som i striden rundt EUs sanksjoner har vært bremseklosser og bidratt til å øke avstanden mellom USA og Europa i spørsmål som angår forholdet til Russland. Men de var med på de siste omfattende sanksjonene.

På amerikansk side har det ikke minst blitt lagt merke til at Polens nye statsminister Eva Kopaxz i landets nasjonalforsamling advarte mot å ha urealistiske mål når det gjaldt Ukraina-konflikten. Polen har så langt ledet an for å øke presset mot Russland.

Nye toner

Amerikanske utenrikspolitiske observatører, som The Washington Posts Andrew Roth, legger merke til at en del av de tidligere kommunistlandene som under Bush var USAs sterke støttespillere når det gjaldt Irak-krigen, synes mer tilbakeholdne nå.

Mange mener at dette bunner i at mange frykter at en ikke kan stole helt på NATO og USA når det gjelder konfrontasjon med Russland. I det bilde var den nye generalsekretæren Jens Stoltenbergs reise østover som sin første embetshandling viktig.

Men det er også lagt merke til i øst at Stoltenberg har dempet retorikken overfor Russland. På sin første pressekonferanse utelukket han ikke et nytt møte på utenriksministernivå i NATO-Russland rådet. Er dette bare forskjell i stil fra forgjengeren Anders Fogh Rasmussen, eller er det en oppmyking?

Norge med to tunger?

Norge har sluttet seg til EUs sanksjoner mot Russland etter annekteringen av Krim-halvøya. Dette har rammet norsk olje— og gassvirksomhet og vår fiskeeksport. Begge viktig for utviklingen i nord.

Et annet spørsmål er om Norge i den nåværende situasjon kan gi russiske selskaper andeler på norsk sokkel. Et spørsmål kilder forteller at man internt i Regjeringen ser på som problematisk. Konsesjonsrunden er skutt ut i tid.

I årets statsbudsjett skriver Regjeringen følgende om forholdet til Russland: "Vi ønsker å videreføre den gode kontakten som allerede finnes mellom våre to folk og utvikle de tosidige forbindelsene videre. Samarbeidet innen ansvarlig ressursforvaltning, miljø- og fiskerisamarbeid, kultursamarbeid og utdannings- og forskningssamarbeid vil bli videreført."

Det høres ikke akkurat ut som en strategi for vedvarende sanksjoner.

alf.ole.ask@aftenposten.no