Verden

Trump utsetter straffetoll-avgjørelse til 1. juni

USAs president Donald Trump har bestemt seg for å utsette avgjørelsen om å gi EU ekstratoll til 1. juni, opplyser Det hvite hus. Det skaper dårlig stemning i Brussel.

Det er ventet at president Donald Trump kunngjør utsettelsen av straffetoll-avgjørelsen til 1. juni.
  • og NTB
  • Aftenposten Redaksjon

USA venter med å innføre ekstratoll på stål og aluminium fra Canada, Mexico og EU i håp om å få på plass avtaler innen 30 dager.

Det var ventet at de to førstnevnte ville få forlenget unntaksordningen, men det var stor usikkerhet knyttet til EUs 28 medlemsland. Trump hadde gitt EU-forhandlere frist til 1. mai til å komme med nye løsninger som kan endre det den amerikanske presidenten har beskrevet som urettferdige handelsbetingelser. Denne fristen er ifølge Trump-administrasjonen utsatt til 1. juni.

Det hvite hus opplyser også at de er kommet i mål med en avtale med Sør-Korea, og at de har fått på plass rammeverket for avtaler med Australia, Brasil og Argentina.

USA innførte i mars 25 prosent importtoll på stål og 10 prosent toll på aluminium. Russland og Kina er blant landene som er hardest rammet.

– Bekymret for EUs motsvar

Norge var ikke blant landene som fikk unntak da de nye tollsatsene ble innført, men har vært i dialog med USA for å prøve å komme med på listen. Kun 0,2 prosent av norsk eksport av stål og aluminium går til USA, og derfor har denne tollen så langt hatt begrenset direkte skadevirkning.

Les også

Selv Donald Trump trenger venner. Antagelig blir det ikke handelskrig likevel. | Ola Storeng

– Det som bekymrer meg er at norsk næringsliv kan berøres av indirekte konsekvenser, dersom EU innfører beskyttelsestiltak for sine markeder, og av en generell uro i verdensøkonomien, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Hun understreker at norske myndigheter har jobbet hardt med saken siden den amerikanske beslutningen ble tatt.

Tre mulige svar

EU har varslet tre mulige mottiltak, dersom USA holder fast ved straffetoll. Det første er rebalansering av markedet ved å innføre ekstratoll på import fra USA. Dette vil kun ramme eksport fra USA og angår ikke Norge direkte.

Sigaretter, bourbon, peanøttsmør, tranebær og jus er blant de amerikanske merkevarene EU har truet med å innføre toll på.

Les også

USAs ambassadør til Washington for å diskutere norsk straffetoll

Det andre mulige tiltaket er å svare med beskyttelsestoll for å unngå at prisene dumpes, dersom USAs tollbarrière fører til at produsenter av stål og aluminium begynner å sende mer av varene sine til europeiske markeder i stedet. Denne beskyttelsestollen vil kunne ramme Norge med svært alvorlig virkning.

Den tredje muligheten er å klage USA inn for Verdens handelsorganisasjon (WTO), slik som Kina og Russland allerede har gjort.

Aluminium står sentralt i handelskrangelen om tollbelastning. Her fra Hydros aluminiumsverk i Øvre Årdal.

EU: USA forlenger usikkerheten

EU mener at USA bare forlenger usikkerheten på markedene med sin beslutning om utsettelsen.

– Den amerikanske avgjørelsen forlenger usikkerheten på markedet, som allerede påvirker selskapers beslutninger, heter det i en uttalelse fra EU-kommisjonen, som framholder at EU bør få unntak fra de nye tollavgiftene på permanent basis.

– EU bør fra et totalt og permanent unntak fra disse tiltakene ettersom de ikke kan begrunnes med nasjonal sikkerhet, heter det videre i uttalelsen tirsdag.

EU-kommisjonen understreker også at unionen ikke godtar måten USA forsøker å presse EU på.

– Som USAs langvarige partner og venn kommer EU ikke til å forhandle under trusler. Ethvert framtidige transatlantiske arbeidsprogram må være balansert og til gjensidig nytte, fastslår kommisjonen.

Det blir også opplyst at EUs handelskommissær Cecilia Malmström er i kontakt med USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer

Les mer om

  1. Handel
  2. Aluminium
  3. Russland
  4. Kina
  5. USA
  6. Donald Trump
  7. Verdensøkonomien