Paven beklaget presters overgrep mot barn. Da ble han selv beskyldt for å ha dekket over skandalen.

En voldsom maktkamp mellom liberale og konservative har brutt ut i den katolske kirke. Overgrepssaken blir brukt for å forsøke å ta kirken i konservativ retning, mener eksperter.

Pave Frans har vært kontroversiell i konservative kretser fordi han har uttalt seg liberalt om homofili og abort, til tross for at han har opprettholdt kirkens tradisjonelle og strenge syn.
  • Per Kristian Aale

I mange år har den katolske kirken vært rystet av stadig nye avsløringer av prester som i flere tiår har forgrepet seg på barn. Nylig kom det en rapport som dokumenterte at 301 amerikanske prester skal ha stått bak systematiske overgrep mot over 1000 barn over en periode på 70 år.

«Den hjerteskjærende smerten til disse ofrene som roper ut i himmelen, ble lenge oversett, dysset ned og brakt til taushet», skrev pave Frans i et sjeldent brev til verdens 1,3 milliarder katolikker.

Og da paven besøkte Irland i helgen, beklaget han at katolske prester som har voldtatt barn opp gjennom årene, som regel ikke er blitt stilt til ansvar.

– Kirkens manglende evne til å håndtere disse motbydelige forbrytelse har med rette skapt raseri, og det er fortsatt en kilde til smerte og skam for det katolske samfunn. Jeg deler selv disse følelsene, sa pave Frans.

Erkebiskop Carlo Maria Viganò ber pave Frans om å trekke seg.

Visste paven?

Men så ble paven selv beskyldt for å ha dekket over misbruk. I et 11 siders brev ba erkebiskop Carlo Maria Viganò paven og en rekke navngitte kardinaler og erkebiskoper om å trekke seg. Viganò som i flere år var Vatikanets ambassadør i USA, hevdet at pave Frans hadde lukket øynene for at den amerikanske kardinalen Theodore McCarrick ble beskyldt for omfattende overgrep.

Viganò påstår at den forrige paven, Benedict XVI, påla McCarrick resten av livet å leve tilbaketrukket og i bønn. Da Frans ble pave i 2013, skal han ha opphevet straffen. I sommer trakk McCarrick seg etter at han ble anklaget for å ha misbrukt en 11 år gammel altergutt.

Kardinal Theodore McCarrick trakk seg i slutten av juli etter at han ble beskyldt for å ha forgrepet seg mot en 11 år gammel gutt. Vatikanet konkluderte med at bevisene mot ham var troverdige.

Maktkamp om kirken

Da paven ble spurt om brevet, ville han ikke kommentere det. Isteden oppfordret han folk til selv å lese brevet og trekke sine egne konklusjoner.

Eksperter på den katolske kirke, fremholder at pave Frans har vært kontroversiell i konservative kretser fordi han har jobbet for å skape en kirke som er mer åpen. Paven har opprettholdt kirkens offisielle syn på abort og homofili, men i uttalelser til ulike medier har han vært mer liberal. Blant annet sa paven at det ikke var opp til ham å dømme homofile.

Viganò blir ansett som svært konservativ, og i brevet hevder han at årsaken til overgrepsskandalen er en «homoseksuell strømning» i kirken.

Pave Frans har ikke villet kommentere påstandene om at han bidro til å dekke over en overgrepssak.

Utnytter overgrepssaken

Massimo Faggioli, professor ved Villanova-universitetet, fremholder at konservative bruker overgrepsskandalen for å prøve å trekke kirken i mer konservativ retning. Han hevder at målet er å gjøre om konklusjonene fra Det andre Vatikankonsil på 60-tallet. Kritikerne mener at dette kirkemøtet, som holdes med rundt 100 års mellomrom, førte kirken i en altfor liberal retning, skriver Vox.

Biskop i Oslo katolske bispedømme, Bernt I. Eidsvig, mener også at Viganòs brev må ses på som konservative kardinalers maktkamp mot pave Frans.

– Konservative, og deriblant erkebiskop Viganò, utnytter overgrepssakene til å gjøre pave Frans til svarteper. Det er mange sterke spenninger i Den katolske kirke for tiden. Paven ser kirken fra Latin-Amerika, og han starter alltid med de fattige og de lidende. Det er kontroversielt blant mange på høyresiden i kirken, sier han til Vårt Land.

Her er flere artikler om dette temaet: