Justisminister Barr forsvarer maktbruk mot «opprørere og anarkister»

Justisminister William Barr avviser anklager om at han er president Trumps løpegutt og forsvarer maktbruk mot demonstranter i amerikanske storbyer.

Barr forklarte seg tirsdag for justiskomiteen i Representantenes hus om Trump-administrasjonens beslutning om å sende spesialstyrker til byer som har opplevd voldelige sammenstøt i kjølvannet av George Floyds død.

Justisministeren sa at voldelige oppviglere og anarkister har kuppet den legitime sørgeprosessen og at der var fullt forsvarlig og nødvendig å sende inn føderale styrker for å gjenopprette orden.

– Stort sett fraværende i de destruktive scenene som utspiller seg, er selv de minste forsøk fra opprørernes side på å knytte sine handlinger til Floyds død og rop om reformer, sa Barr.

Første møte

Dette er Barrs første møte med justiskomiteen ansikt til ansikt. Det var denne komiteen som i fjor anklaget ham for å vise forakt for rettssamfunnet, og som holder høringer om det demokratene sier er en politisering av rettsvesenet med ham som minister.

Men Barr framholdt i sin innledning at han gjør selvstendige og uavhengige vurderinger og at president Donald Trump ikke har forsøkt å legge seg opp i hans beslutninger. Barr sa at han følte han hadde full frihet til å gjøre «det som er riktig».

Demokraten Jerry Nadler, som leder justiskomiteen i Representantenes hus, gikk rett på sak i sitt åpningsinnlegg. Han sa at Trump-administrasjonen har skapt et justisdepartement som er et forvridd bilde av sitt tidligere, uavhengige jeg, et departement som tjener de mektige, snarere enn amerikanere flest.

– Konstant undergraving

Nadler beskyldte Barr for å ha handlet i strid med justisdepartementets prinsipper om nøytralitet og upartiskhet og at justisministeren har hjulpet fram og støttet opp under Trumps verste impulser.

– Din tjenestetid har vært preget av en konstant undergraving av departementets profesjonelle kjerne av ansatte for å sikre at Trump får det som han vil, tordnet Nadler.

Som en opptakt til høringen i justiskomiteen har ordførerne i byene Portland, Seattle, Chicago, Kansas City, Albuquerque og Washington på det sterkeste anmodet Kongressen om å gjøre det ulovlig å sende føderale sikkerhetsstyrker til byer som ikke vil ha dem.

Justisministeren har også fått sterk kritikk for å ha redusert strafferammen for Trumps gamle venn Roger Stone, som beviselig har løyet for FBI, og for å ha anbefalt henleggelse av tiltalen mot Trumps første sikkerhetsrådgiver, Michael Flynn. Han har innrømmet å ha løyet om sin kontakt med russerne i perioden før Trump ble innsatt som president.