Verden

Nyhetsanalyse: Han overrasket alle igjen. Mye mer står på spill enn Putins pensjonisttilværelse.

Putin kaster om på kortene i sitt maktapparat. Men det er fortsatt Putin som sitter med alle essene.

Putin på høstferie i oktober 2019 på den sibirske taigaen, i et velregissert bilde fra Kremls pressetjeneste. Presidentens tale utløser en bred debatt i Russland om hva som skjer når Putins presidentperiode går ut 2024.
  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Journalist

Den oppsiktsvekkende og historiske talen onsdag viser at president Vladimir Putin har forstått en grunnleggende ting om Russland.

Den russiske økonomien har stagnert etter fem år med lavere oljepris og økonomiske sanksjoner. Over 20 millioner russere lever under fattigdomsgrensen, den nye middelklassen er nesten utradert og Russland står overfor enorme utfordringer for ikke å falle etter resten av verden.

Det er ikke mulig å fortsette dagens politisk kurs uten å gjøre store, grunnleggende reformer.

Forventningene og drømmene til 145 millioner russere om en lysere, bedre fremtid er altfor store.

Russlands president Vladimir Putin varsler store grunnlovsreformer. Bak ligger Russlands store økonomiske system, som dagens russiske politiske maktapparat ikke klarer å løse.

Putin gjør to ting på en gang

Mannen som i mange år skrev Putins taler, den russiske statsviteren Abbas Gallyamov, sier til avisen Vedomosti at hans gamle sjef prøvde å gjøre to ting på en gang:

  • Putin vil overbevise russerne om at landet er på vei ut av stagnasjonen og i inn i en periode med store, lysende reformer.
  • Samtidig tegner Putin et nytt politisk system hvor han selv har en fremtid uten å være president.

De fleste kommentatorene tolker onsdagens jordskjelv i Moskva som et uttrykk for at Putin bygger et nytt, politisk system for å beholde makten når hans siste presidentperiode går ut i 2024.

Men mye mer står på spill enn Putins pensjonisttilværelse.

President Vladimir Putin forlater det siste regjeringsmøtet til statsminister Dmitrij Medvedev.

Russland er mer enn Putin

Talen kan også tolkes som om Putin innser at Russland er altfor sårbart dersom landets maktfundament skal baseres ett enkelt menneske, i stedet for etablerte, politiske institusjoner.

Bortsett fra Putin, Hæren og sikkerhetstjenestene, har russere flest ingen tillit til hverken folkevalgte, dommere eller regjeringen.

Etter at russere flest opplevde en historisk velstandsøkning de første 10–12 årene under Putin, har presidenten mistet halvparten av sin oppslutning etter upopulære reformer, høyere priser og lavere lønn.

Det er derfor Putin mest brukte slagord de siste to årene har vært at «Russland trenger et gjennombrudd», enten han snakker om helsevesen, rettsvesen, skolene, næringsliv, forskning eller teknologi.

En kvinne i republikken Tsjetsjenia ser på en TV-tale med president Vladimir Putin.

Tok Putin et steg mot øst eller vest?

De største optimistene tolker Putins beslutning om å gi parlamentet mer makt, som et lite skritt mot Vesten, hvor folkevalgte forsamlinger har avgjørende innflytelse over regjering og statsapparat.

I Russland er imidlertid forvirringen stor. Ingen vet egentlig hvordan det nye systemet Putin nå vil tegne ut og sende på folkeavstemning egentlig vil se ut.

Dagens merkverdige, russiske nasjonalforsamling bestående av politiske partier som detaljstyres av Kreml, har lite til felles med vårt storting, tyskernes Forbundsdag eller britenes parlament. Dumaen er et sted dominert av politiske klovner, korrupte politikere, idrettshelter, ultranasjonalister og gammelkommunister som gjør nøyaktig hva Putin vil.

Blant russere flest har knapt 20 prosent noen som helst tillit til parlamentet og regjeringsapparatet som Putin nå vil gi mer makt.

Dersom Putins reformer ikke gir Russland et uavhengig rettsvesen, frie medier og uavhengige partier som sikrer russeres rettigheter og begrenser den autoritære makten, hjelper det lite om landet styres av statsminister Putin, president Putin eller «stortingspresident» Putin.

Onsdagens dramatiske tale viser uansett en ting: Putin har ingen planer om å overlate like mye makt til sin etterfølger som han selv har hatt i 20 år.

Les mer om

  1. Putins nye Russland
  2. Russland
  3. Moskva