Norskledet FN-råd med krass kritikk av Israel

FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som Norges FN-ambassadør Mona Juul nylig overtok som president for, kommer med kraftig kritikk av Israel.

Norges FN-ambassadør Mona Juul overtok denne uken som leder av FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som kom med krass fordømmelse av Israel.

Denne uken vedtok ECOSOC to resolusjoner som begge er sterkt kritiske til Israel, den ene for landets brudd på palestinske kvinners rettigheter.

Resolusjonen ble vedtatt med 40 mot 2 stemmer, mens 9 av medlemslandene avsto fra å stemme. Norge var blant landene som stemte for, USA og Canada var alene om å stemme imot.

ECOSOC vedtok også en resolusjon som slår fast at Israel med sin okkupasjon av palestinske områder, inkludert Øst-Jerusalem, på alvorlig vis krenker palestinernes økonomiske og sosiale rettigheter.

Det samme gjelder for innbyggerne på de syriske Golanhøydene, som ble okkupert av Israel i 1967, slår resolusjonen fast.

Israel krenker med sin okkupasjon av palestinske områder, inkludert Øst-Jerusalem, på alvorlig vis palestinernes økonomiske og sosiale rettigheter, slår FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) fast. Denne palestinske mannen ser hvordan bosetningen Har Homa vokser utenfor Øst-Jerusalem.

Naturressurser og søppel

Denne resolusjonen ble vedtatt med 45 mot to stemmer. Norge stemte også for denne, USA og Canada var alene om å stemme imot. Brasil, Kamerun, Togo og Ukraina valgte å avstå.

ECOSOC krever i resolusjonen at Israel åpner grensen til Gazastripen for humanitærhjelp, i tråd med Sikkerhetsrådets krav. Den krever også at Israel etterlever tidligere inngåtte avtaler med palestinerne og erstatter privat eiendom, jordbruksområder, offentlige institusjoner og infrastruktur som er ødelagt.

Det norsk-ledede FN-rådet krever også at Israel øyeblikkelig stanser utvinningen av naturressurser i de okkuperte områdene og slutter å dumpe søppel der.

En hån

Israel og USA er sterkt kritiske til de to resolusjonene, og USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley kaller dem pinlige.

– Det forbløffer meg at FN avholder slike avstemninger. Det er et totalt hån mot menneskerettighetene å la Saudi-Arabia, Iran, Pakistan og Jemen få utpeke Israel som verdens eneste krenker av kvinners rettigheter, tvitrer hun.

Israels okkupasjon av palestinske områder innebærer en alvorlig krenkelse av palestinske kvinners rettigheter, slår FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC) fast. Denne kvinnen leter etter eiendeler i ruinene av huset sitt i Rafah på Gazastripen, som ble bombet av israelske fly. Foto: AP / NTB scanpix

Mangelfull

De to resolusjonene bygger på en rapport utarbeidet på oppdrag for ECOSOC, som slår fast at Israels okkupasjon gjør det nærmest umulig for palestinerne på Vestbredden og Gazastripen, og syrerne på Golanhøydene, å nå FNs bærekraftsmål.

Israel hevder rapporten er mangelfull og et forsøk på å dekke over det landet mener er realitetene i området.

– Velkommen til FNs alternative univers, sa landets utsending da hun møtte i ECOSOC denne uken.

ECOSOC, som omfatter ekspertkomiteer og kommisjoner, er et av FNs åtte hovedorganer sammen med blant annet Sikkerhetsrådet, hovedforsamlingen og Menneskerettighetsrådet.