Verden

Asylsøknadene til Europa øker igjen. Men nå kommer stadig flere innvandrere fra vest.

Myndighetene tror økningen i antall asylsøkere er midlertidig, men den går særlig ut over enkeltland.

Antall asylsøknader til EU-land har økt hittil i år. Det skyldes i stor grad krisen i Venezuela.
  • Hanne Christiansen
    Hanne Christiansen
    Korrespondent i Midtøsten

Etter tre år med nedgang i antall asylsøknader til Europa, er tallet nå på vei opp igjen.

I løpet av de første fem månedene av 2019 er det blitt registrert mer enn 290.000 asylsøknader til EUs 28 medlemsland, samt Norge, Sveits, Island og Liechtenstein.

Les hele saken med abonnement