Luften er blitt renere. Det har også en uheldig effekt.

Kinesiske myndigheter har et eget farevarslingssystem for dager med ekstra høy luftforurensning. Luftkvaliteten over store deler av kloden har blitt mye bedre de siste 20 årene.

Luftforurensningen er redusert kraftig i Nord-Amerika, Europa og Øst-Asia de siste 20 årene. Det er gode nyheter for helse og miljø. Men paradoksalt nok dårlig nytt for klima.

Beijing 2015: Smogen ligger tykt over byen. Myndighetene har for første gang satt farenivået i sitt nye varslingssystem til rødt. Det betyr at luftforurensningen er så heftig at skoler stenges og anleggsarbeid utendørs må stanses. Bilkjøring må begrenses.

Slike hendelser skjer heldigvis sjeldnere. Mer energieffektive biler, skip og kullkraftverk har gjort underverker for luftkvaliteten i store deler av verden.

De siste 20 årene er luftforurensningen blitt redusert kraftig i Nord-Europa og Nord-Amerika. De siste ti årene har også Øst-Asia fått bedre kontroll på forurensningen.

Det merkes på godt på bakken i form av renere og klarere luft. Men effekten kan også sees tydelig fra verdensrommet.

Michael Schulz ved Meteorologisk institutt har sammen med en rekke internasjonale kolleger analysert satellittdata for de siste 20 årene. De bekrefter at konsentrasjonen av forurensende partikler i luften – såkalte aerosoler – er betydelig redusert.

– Vi ser på satellittbildene at bakken blir mørkere fordi det er mindre dis. Og at skyene blir mørkere fordi de inneholder mindre dråper og partikler, sier Schultz.

At luften er blitt renere, er svært godt nytt for helsen og miljøet vårt.

Men det har også stor betydning for klimaet, og da med et annet fortegn.

Les hele saken med abonnement