Verden

Grønt lys for omstridt del av handelsavtale mellom EU og USA

En av de mest omstridte punktene i en mulig framtidig handelsavtale mellom EU og USA ser ut til å ha passert et stort hinder.

  • Ntb

EU-parlamentets komité for internasjonal handel stemte torsdag for å anbefale EU-kommisjonen å ha en omstridt investoravtale med i de videre forhandlingene med USA.

For tre uker siden sa EUs handelskommissær Cecilia Malmström hun ville gå til amerikanerne med nye krav om hvordan man skal løse strider om investeringer på tvers av landegrenser.

Spørsmålet om bileggelse av slike investeringstvister er et av de mest betente i de pågående forhandlingene om en ny frihandelsavtale mellom EU og USA, kjent som TTIP.

Det eksisterende systemet gjør det mulig for bedrifter å gå til sak mot andre lands regjeringer dersom de mener at deres investeringer er truet av lokale krav til for eksempel helse og sikkerhet.

Dette systemet, som kalles ISDS, inngår allerede i 1.400 andre handelsavtaler som EU har.

Men mange forbrukerorganisasjoner og medlemmer av EU-parlamentet frykter at store amerikanske bedrifter vil benytte denne mekanismen til å utfordre EUs mat— og miljølovgivning.

Etter massiv kritikk har handelskommissær Malmström foreslått at EU skal jobbe for å opprette en helt ny internasjonal domstol som skal kunne avgjøre denne type tvister.