Verden

HRW-rapport: Assad ville påføre sivilbefolkningen lidelse – brukte dødelig nervegass i fire angrep

Menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch (HRW) mener å ha kartlagt omfattende og systematisk bruk av kjemiske våpen. Nå granskes 45 påståtte gassangrep i Syria.

Ofre for et angivelig kjemisk angrep i byen Khan Sheikhoun, i Idlib i Syria.
  • Lorns Bjerkan

Human Rights Watch (HRW) la mandag frem rapport for FN om den syriske regjeringens bruk av kjemiske våpen og beskriver et «tydelig mønster» for hvordan Syria bruker kjemiske våpen.

– I løpet av de siste seks månedene har regjeringen brukt krigsfly, helikoptre og bakkemannskaper til å spre klor og sarin i Damaskus, Hama, Idlib og Aleppo. Det er bred og systematisk bruk av kjemiske våpen, sier HRW-leder Kenneth Roth.

Forrige uke ble det dessuten kjent at Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) gransker 45 påståtte angrep med kjemiske våpen i Syria. 30 av disse angrepene skal ha funnet sted siste halvdel av 2016. 15 av angrepene skal ha skjedd i år.

  • OPCW: Nervegass er funnet på ofre etter angrep i Syria

Hevder å ha avdekket systematisk bruk av kjemiske våpen

I det ene av disse angrepene, i angrepet i Khan Sheikhoun for en måned siden, døde minst 92 personer. I tillegg skal dødelig nervegass ha blitt brukt i tre andre angrep siden 12. desember i fjor, ifølge HRW.

Dessuten tar den 48 sider lange rapporten for seg hvordan Assad-regjeringen og deres støttespillere systematisk bruker kjemiske våpen i krigføringen på tre ulike måter:

  • Den første er ved å droppe nervegass fra fly. Det er dette som skal ha skjedd fire ganger siden 12. desember.
  • Den andre er ved å droppe ammunisjon fylt med klor fra helikoptre. Dette er noe som nå skal ha skjedd mer systematisk enn tidligere.
  • Det siste er ved at bakkestyrker lager ammunisjon som er fylt med klor.

En FN-rapport, som kom i starten av mars, konkluderte med at både det syriske regimet og opprørerne brukte kjemiske våpen under slaget om Aleppo. De siste opprørerne overga seg 22. desember i fjor.

Har intervjuet 60 personer

– Det som er nytt med våre undersøkelser, er at vi har intervjuet mange vitner om det som skjedde i Khan Sheikhoun, slik at vi har fått etablert kronologien på det som skjedde. Vi har gjort dypere analyser av krateret og våpenrester og har satt dette i en kontekst. Vår etterforskning viser også at dette ikke er det eneste angrepet med nervegass som har skjedd nylig, men at det er en del av systematisk og utstrakt bruk av kjemiske våpen, sier HRWs norske medarbeider Ole Solvang.

Han forteller at de har intervjuet 60 personer i forbindelse mer arbeidet med rapporten.

– Vi har intervjuet så mange for å luke ut usann informasjon. Vi må være sikre på at dette ikke er noe som er satt i stand for å gi et falskt inntrykk av det som har skjedd. Vi har også hatt så detaljerte intervju som mulig og sammenlignet informasjonen vi får, sier Solvang.

Han forteller at de også har gått gjennom videoer og bilder for å prøve å verifisere det kildene har fortalt dem. Av sikkerhetsmessige årsaker har de ikke vært på åstedene.

– Ville påføre alvorlig lidelse

HRW hevder at det syriske regimet har brukt kjemiske våpen i flere av angrepene i den hensikt å påføre sivilbefolkningen alvorlig lidelse.

Etter angrepet på Khan Sheikhoun ble det hevdet at det ble bombet med en konvensjonell bombe, og at denne traff et deponi der opprørsstyrkene lagret giftige kjemikalier.

Mange barn ble offer for angrepet i Khan Sheikhoun i starten av april.

Blant annet russiske myndigheter har fremmet denne påstanden.

HRW mener at den systematiske bruken av kjemiske våpen som de mener å ha avdekket, viser at påstanden ikke er troverdig, at det ikke er sannsynlig at konvensjonelle våpen har truffet lagre med kjemiske våpen gjentatte ganger de siste månedene.

Tidligere har dessuten det journalistiske nettverket Bellingcat gransket påstanden om bombing av et deponi med kjemiske våpen. De har kommet frem til at den er usannsynlig.

De har blant annet belyst hvordan ulike komponenter i kjemiske våpen mikses kort tid før de brukes. En bombing av et deponi der disse komponentene er lagret, vil ikke kunne føre til at disse komponentene blandes, ifølge nettverket.

«Rent oppspinn»

Etter angrepet i Khan Sheikhoun har både den franske, den tyrkiske og den britiske regjeringen hevdet at de har funnet beviser for at det ble brukt saringass.

Også Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen har konkludert med dette.

– Vi mener at funnene våre stemmer overens med det OPCW og det franske, tyrkiske og britiske myndigheter har kommet frem til, sier Solvang i HRW.

Syrias president Bashar al-Assad avviser at de sto bak gassangrepet i Khan Sheikhoun.

USA og en rekke andre land mener at det ikke er noen tvil om at det syriske regimet sto bak angrepet. Derfor bombet USAs president Donald Trump en syrisk flybase.

Den syriske presidenten Bashar al-Assad har imidlertid hevdet at gassangrepet er «rent oppspinn». Han hevder at påstandene om at syriske styrker står bak angrepet, er fabrikkert for at man skulle kunne rettferdiggjøre angrepet på flybasen.

For en del av de andre angrepene med kjemiske våpen som HRW mener å ha avdekket, er de imidlertid klare på at de har begrenset tilgang til kilder.

Dette er fordi angrepene skal ha funnet sted i områder som er kontrollert av Den islamske staten (IS).

– Vi må være såpass ærlige å si at det er mindre bevis og informasjon om de tre andre angrepene der vi mener det er brukt nervegass. I forbindelse med disse angrepene har vi snakket med flere kilder som beskriver lignende symptomer som etter flyangrepet mot Khan Sheikhoun. Noen symptomer kan bety at også andre kjemikalier er brukt. Derfor ønsker og ber vi om å få samarbeide med myndigheter som er i området, slik at vi får etterforsket det grundig. Men det er liten tvil om at dette er kjemiske angrep, mener Solvang.

Les mer om

  1. Syria
  2. Bashar al-Assad
  3. Human Rights Watch
  4. Syriakrigen
  5. OPCW