EU-kommisjonen ber Norge fase ut grensekontroll

I løpet av seks måneder må Norge fase ut den midlertidige grensekontrollen på fergekaier. Det anbefaler nå EU-kommisjonen.

Reisende fra København med båt ble i november 2015 møtt med forsterket kontroll da de ankom Oslo.
  • NTB

Norge er ett av i alt fem land i Schengen-området som har innført midlertidig grensekontroll i kjølvannet av flyktningkrisen. De fire andre landene er Danmark, Sverige, Tyskland og Østerrike.

Kontrollen er blitt forlenget i flere omganger, men nå vil EU-kommisjonen sette sluttstrek.

– Dette blir den siste forlengelsen. Jeg gjentar: den siste forlengelsen, sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.

Seks måneder

Kommisjonens anbefalinger er at alle de fem landene legger ned kontrollen i løpet av de kommende seks månedene.

– Det vi foreslår, er en gradvis utfasing av grensekontrollen, samtidig som den ordinære politikontrollen styrkes inne i landene, og spesielt i grenseområdene, sier Avramopoulos.

Den styrkede politikontrollen er ment å veie opp for grensekontrollen, men den må ikke overdrives, understreker han.

Det blir nå opp til EUs ministerråd å ta stilling til anbefalingen.

I Norge vil regjeringen først neste uke bestemme seg for om den skal benytte seg av muligheten til en siste forlengelse.

– Vi tar EU-kommisjonens anbefaling til etterretning, sier justisminister Per-Willy Amundsen.

Kontroversiell ordning

EU har gjentatte ganger påpekt at grensekontroll på interne Schengen-grenser kun må gjennomføres som «en siste utvei», og at kontrollen da må være målrettet og så begrenset som mulig.

Kontrollen er politisk betent fordi den hindrer den frie flyten over grensene internt i Schengen-området.

Slovenia har protestert kraftig på den østerrikske kontrollen, mens Sverige nå har bestemt seg for å avslutte en separat ordning med ID-kontroll ved Øresund. Men svenskene går inn for å beholde grensekontrollen samme sted.

Stikkprøver

Den norske kontrollen gjelder ferjer som ankommer fra Danmark, Sverige og Tyskland.

Kontrollen utføres på stikkprøvebasis og svært få personer nektes innreise.

Danmark sjekker ferjeankomster fra Tyskland, mens Sverige har kontroll på havner i sør og vest og på Øresundbroen. Tyskland har kontroll langs landgrensen til Østerrike, mens Østerrike kontrollerer landgrensene mot både Ungarn og Slovenia.

Den offisielle berettigelsen for ordningen er at Hellas ennå ikke har full kontroll på yttergrensene.