Verden

Her blir juksemakerne tatt på fersken med falske stemmesedler. Russere flest gir blaffen i valget

Putins parti vant valget soleklart igjen. Resultatet vil likevel bekymre Russland.

Her fanger overvåkingskameraer opp valgjuks i et valglokale i Russland. Kvinnen til høyre kan sees mens hun fyller en valgurne falske stemmesedler.
  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

De siste månedene har hele Putins maktapparat oppfordret russere til å bruke stemmeretten. Dagens valg viser at unge russere gir fullstendig blaffen.

Da 80 prosent av stemmene var talt opp meldte Interfax at 47,91 prosent av de 111 millioner stemmeberettigede russerne hadde stemt.

Det er en kraftig tilbakegang siden forrige valg i 2011 da valgdeltakelsen var 60,1 prosent.

I for eksempel Moskva og St. Petersburg stemte bare i overkant av hver tredje velger.

  • Hele stuen var stappfull av dollarsedler. Den utstrakte korrupsjonen er en av de viktigste sakene i Russland-valget.
Soldater står i kø ved et valglokale i Moskva søndag 18. september. Militære er blant de mest lojale velgerne til Putins parti Forente Russland, som vant søndagens valg.

Og valgets vinner er ...

Valgets suverene vinner er også denne gang Putins statsbærende parti «Forente Russland».

Da 90 prosent av stemmene var talt opp, hadde partiet 54,28 prosent av stemmene.

Ved forrige parlamentsvalg i 2011 fikk partiet 49,3 prosent

Som følge av de russiske valgreglene vil Putins parti få 75 prosent av alle plassene i Dumaen.

Allerede ca. 20.15 norsk tid - femten minutter etter at stemmelokalene var stengt, erklærte Medvedev og Putin at deres parti var valgets vinner.

– Folk har det tungt og vanskelig. Likevel vant vi, sa Putin. Han betegnet valgdeltakelsen som «lavere enn ved tidligere valg, men likevel høy».

Putins valgmaskin er rett og slett formidabel, mener Aftenpostens korrespondent. Når Putin inviterer til fest, tømmes skyene for regn

"Vær forsiktig! Videoovervåking pågår", står det på skiltet i valglokalet hvor president Vladimir Putin stemte i dag. For å forhindre valgjuks ble valglokalene i de 13 største byene overvåket med video.

En god dag for nasjonalistene

Ifølge valgdagsmålingene lå partiet til ultranasjonalisten Vladimir Zjirinovskij LDPR ca. 18 prosent av stemmene.

Men da 90 prosent av stemmene var talt opp, var Kommunistpartiet så vidt større med hadde 13,5 prosent.

Zjirinovskij varslet allerede søndag kveld et kraftig oppgjør med det han mente var omfattende valgjuks.

Det siste av de fire nåværende Duma-partiene, Det rettferdige Russland, lå an til 6,1 prosent oppslutning.

De «ikke-systemiske» opposisjonspartiene Parnas og Jabloko fikk bare 0,7 og 1,4 prosent av stemmene ifølge valgdagsmålingene.

Putins parti tok nesten alt

Ingen av partiene utenfor Dumaen var i nærheten av å klare sperregrensen på fem prosent.

Men to partier klarte å få inn et mandat hver fra enkeltmannskretser.

Totalt har Dumaen 450 seter, hvor av halvparten fra og med dette valget er enkeltmannskretser.

Putins parti ligger an til å vinne 203 av de 225 enkeltmannskretsene.

Det hjalp ingenting at opposisjonen tre dager før valget la ut en video som viste statsministerens svært luksuriøse landsted.

Det endelige resultatet vil foreligge rundt klokken 09.00 norsk tid mandag når alle de 94.000 stemmelokalene har levert inn resultatene. Da blir det klart om noen av de mindre partiene kommer inn i enkeltmannskretsene.

Partiet til ultranasjonalisten Vladimir Sjirinovskij - Det liberaldemokratiske partiet" LDPR - ble Russlands nest største parti i valget - på bekostning av kommunistene. Partiet kaller seg opposisjonsparti, men støtter i praksis alt Putin gjør.

Flere lokalvalg kan bli erkjent ugyldig

Takket være åpnere valgkommisjoner, mer videoovervåking og uavhengige observatører dreide det meste av valgdekningen søndag seg om små og store eksempler på mulig valgjuks.

I Moskva reagerte observatører på at flere militære avdelinger troppet opp og stemte på rekke og rad, mens offiserene fulgte med. Det ble også meldt om busslaster av arbeidere som ble kjørt til stemme lokalene av sine sjefer.

Valget i Altai-regionen i Sibir kan bli erklært ugyldig på grunn av såkalt «valgcruise». En video avslørte hvordan en gruppe menn i seks bilder kjørte rundt for å stemme i flere ganger ved hjelp av falske dokumenter.

En kvinne stemmer hjemme i landsbyen Zebrevitsa i Smolensk, hvor en mobil valgkomiten kjører rundt til de eldre som ikke klarer å komme til valglokalet. Valget i Russland skjer over ti tidssoner i 95.000 valglokaler

«Karusellniker» og «valgcruise»

Det russerne kaller for «karusellnikerne» dukket opp i store mengder ved dette valget også - særlig i lokalvalgene.

Det er personer som kjører «karusell» mellom valglokalene for å avgi falske stemmer.

I landsbyen Kitsjigin i Tsjeljabinsk ble valgobservatørene lokket ut i naborommet for å få en kopp te. I mellomtiden prøvde lederen i valgkomiteen å fylle valgurnen med sedler.

I Irkutsk stoppet ungkommunister to lastebiler med studenter, som de mistenkte ble kjørt til byen for å stemme mot betaling.

To velgere på Krim avgir stemme til det russiske valget. 1,8 millioner personer på Krim, som ble annektert av Russland i 2014, fikk delta i søndagens valg.

Slik foregår valgjuks – på russisk

Flere av eksemplene på valgjuks er avslørt takket være tusenvis av overvåkingskameraer, som er utplassert i valglokalene i de største byene.

Valgfunksjonærene i stemmelokale nr 1958 i Rostov hadde ikke fått med seg at de ble videoovervåket.

Kameraene viser hvordan to valgfunksjonærer stiller seg opp foran stemmeurnen. Deretter kommer en kvinne og stapper en haug stemmesedler ned.

Selve videoen kan du er her:

Russlands reneste valg?

Til tross for disse eksemplene kan dette bli et av de «reneste» valgene som noen gang er gjennomført i Russland så lenge Putin har hatt makten.

For å øke legitimiteten til sitt politiske system har Putin gitt den tidligere menneskerettighetsaktivisten Ella Pamfilova frie tøyler til å slå ned på valgjuks.

Ved flere valgdistrikter kommer trolig valget til å underkjennes.

Valgjukset er imidlertid ikke så omfattende at det vil endre utfallet av Duma-valget.

Tsjetsjenere går til valg i byen Tzentoroi i den russiske republikken Tsjetsjenia. Flere nye regler skal forhindre valgjuks ved søndagens valg. Utfallet er imidlertid gitt - Putins statsbærende parti og de Putin-vennlige opposisjonspartiene har full kontroll også etter dette valget.
Sikkerhetsfolk og rådgivere følgte med da Putin avga stemme i søndagens valg.

Valg over ti tidssoner

Valget i Russland skjer over ti tidssoner i 95.000 valglokaler. Da valglokalene stengte lengst øst, pågikk valget i ytterligere ti timer i Kaliningrad lengst vest.

I tillegg til nytt parlament har russerne valgt ni guvernører og en rekke regionsforsamlinger, borgermestre og byråd.

Til parlamentsvalget stilte 14 partier.

Putins parti «Forente Russland» var den klare vinneren, akkurat som ved de foregående valgene de 16 årene Putin har hatt makten.

Sperregrensen er fem prosent.

For første gang side 2003 ble halvparten av de 450 plassene i parlamentet Dumaen valgt i enkeltmannsdistrikter. Det førte til at flere partier fikk et mandat eller to Dumaen.

Soldater står i kø ved et valglokale i Moskva søndag 18. september. Militære er blant de mest lojale velgerne til Putins parti Forente Russland, som vant søndagens valg.

Er du interessert i hva som skjer i Russland? Kanskje du vil ha interesse av disse sakene:

Les mer om

  1. Russland
  2. Vladimir Putin
  3. Moskva
  4. Internasjonal politikk