Verden

IUCN: Pandaen ikke lenger utrydningstruet

Mens verden kan glede seg over at kjempepandaene ikke lenger er utrydningstruet, er situasjonen derimot kritisk for bestanden av gorillaer, sier Verdens naturvernunion (IUCN).

Kjempepandaen Lun Lun hviler seg sammen med tvillingene sine Mei Lun og Mei Huan i en dyrehage i Atlanta i USA.
  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Tiår med intenst arbeid i Kina for å redde bestanden av kjempepandaer har båret frukter, heter det i en rapport som IUCN la fram søndag. Rapporten endrer kjempepandaens status fra utrydningstruet til sårbar.

Les også

Kampen for pandaen tilbake for full styrke

– Konklusjonen fra en rekke landsomfattende nasjonale kartlegginger i Kina viser at nedgangen i bestanden har stanset og at den nå har begynt å øke, skriver IUCN.

Østgorilla er våre nærmeste slektninger

Men selv om det er gode nyheter for pandaene, er den dårlig for de store gorillaene som lever i regnskogen i Kongo. Disse dyrene står nå høyt på naturvernunionens rødliste og er i svært stor fare for å bli utryddet.

Les også

Savnet panda kom til rette i Kristiansand

Det er anslagsvis kun 5.000 individer igjen av arten Østgorilla (gorilla beringei).

Tvillingene Mei Lun, til venstre, and Mei Huan leker i Atlanta Zoo i 2013.

– Å se Østgorillaene, en av våre nærmeste slektninger, snart forsvinne, er svært opprørende, sier Inger Andersen, generaldirektør i IUCN.

Les også

Utryddelsen av truede fuglearter fortsetter | Dag Øistein Endsjø

Fire store primater rødlistet

Krig, krypskyting og leveområder som stadig blir mindre, er de viktigste årsakene som truer disse dyrene og som har ført til at bestanden har minsket med 70 prosent de siste 20 årene.

Ifølge IUCN er nå fire store primater rødlistet og i stor fare for å bli utryddet. I tillegg til Østgorilla, er det også Vestgorilla, Borneo-orangutang og Sumatra-orangutang.

Les også

  1. New Zealand skal utrydde alle rotter

  2. Reddet 130 utryddingstruede dyr

  3. Planter trues av utrydding på grunn av alternativ medisin

Les mer om

  1. Regnskog
  2. Kina
  3. Dyr
  4. Truede dyrearter