Verden

Innvandringsdebatten blusser opp blant sosialdemokratene i Sverige etter terrorangrepet

Under et døgn etter terroranslaget i Stockholm var debatten om innvandring i gang i regjeringspartiet.

I bydelen Rosengård i Malmø fins det knapt et barn med svensk som morsmål. Bydelen er tidligere fremhevet som et skrekkeksempel på dårlig integrering av innvandrere.
 • Hilde Lundgaard
  Hilde Lundgaard
  Journalist

De svenske sosialdemokratene er denne helgen samlet til partikongress i Göteborg. Statsminister Stefan Löfven meldte avbud til samlingen og prioriterer å håndtere terrorangrepet i Stockholm.

Men den tragiske hendelsen står også – i hvert fall indirekte – på kongressens dagsorden. Kongressens motto «Trygghet i en ny tid», fikk uansett en spesiell klangbunn.

Uten å koble det direkte til fredagens hendelse, vil partiledelsen ha kongressens støtte til ytterligere lovendringer og en hardere politikk i kampen mot terrorisme.

Ledelsen er videre, ifølge Dagens Nyheter, krystallklar på at den også vil videreføre en streng flyktningpolitikk – noe som ikke vil bli vedtatt uten strid.

Advarer mot innvandring

Justisminister Morgan Johansson sier til Dagens Nyherter at han håper på klar støtte fra kongressen til å videreføre innstrammingene regjeringen innførte etter den rekordhøye asyltilstrømmingen i 2015.

Sveriges justis- og innvandringsminister Morgan Johansson (t.v.) vil beholde innstrammingene som er gjort i svensk asylpolitikk. Han møter motbør i eget parti. Her sammen med sine danske og norske kolleger Inger Støjberg og Sylvi Listhaug.

Sikkerhetspolitiet har tidligere advart om at personer med IS-sympatier eller andre grupper kan ha kommet til Sverige i forbindelse med den store flyktningstrømmen.

Johansson advarer kraftig mot å gå tilbake til de mer liberale reglene flere av hans partifeller vil ha kongressen til å vedta.

– Det vil bety en alvorlig utfordring for velferden, vi risikerer å komme i samme situasjon som i 2015, advarte han.

– Vi må rekke å bygge boliger, styrke skolene, ansette flere sosialarbeidere. Da blir det vanskelig å igjen gjøre våre lover til de mest sjenerøse i EU, sa justisministeren.

 • Sverige kaster kortene: Vi klarer rett og slett ikke mer.

Møter motbør

Men han møtte motbør fra flere delegater, som mener innstrammingene har gått for langt.

– Terrorangrepet endrer ikke på det, sier Ulf Bjereld, også han medlem i partistyret.

– Det er utvilsomt sterk støtte blant aktive sosialdemokrater for permanente oppholdstillatelser og mindre strenge vilkår for familiegjenforening, sier han.

Han vil, i motsetning til partiledelsen at Sverige skal gå foran i EU og ha mindre strenge grensekontroller – som nå tvert om er skjerpet etter terroranslaget.

– Hvis Sverige skal ha en innvandringspolitikk som Ungarn og Romania, er den ikke sosialdemokratisk, sa Bjereld.

Skjerpede terrorlover

Justisminister Johansson leder partiets arbeid med lovendringene.

– Det handler om å møte uroen som finnes. Jeg vil ha et sterkt mandat fra landsmøtet til å fortsette veien vi har slått inn på, å bekjempe forbrytelsen, men også forbrytelsens årsaker, sa han til Dagens Nyheter.

Han peker på tiltak som allerede er vedtatt, som kriminalisering av terrorreiser og er sterkt samarbeid mellom Migrationsverket (tilsvarer norske UDI) og sikkerhetspolitiet. Analysen av hva som må gjøres videre i lys av terroranslaget i Stockholm, er ifølge Johansson allerede i gang.

Innvandringsdebatten sprer seg til Norge

Det er ikke bare i Sverige at innvandring blir tatt opp i etterdønningene av Stockholm-terroren. Bare én time etter angrepet ga Frps Christian Tybring-Gjedde klar beskjed: – Sveriges statsminister må si unnskyld til folket for innvandringen.

Det fikk norske Charlotte Ludt (26), som bor i Stockholm, til å reagere kraftig.

– Tybring-Gjedde utnytter vår tragedie, sa Ludt om politikerens innlegg.

De Grønnes nasjonale talsperson og 1. kandidat i Oslo, Une Bastholm, reagerer også på kommentaren.

– Dette er usedvanlig ellevilt, selv for Tybring-Gjedde. Om noen skal si unnskyld, er det han selv, en toppolitiker i et regjeringsparti som mangler impulskontroll, og får seg til å spre mistillit mot tusenvis av mennesker i en slik situasjon.

Les mer om

 1. Angrepet i Stockholm
 2. Terror
 3. Innvandring
 4. Sverige
 5. Stockholm
 6. EU
 7. Romania