Vedum ber regjeringen vurdere å stenge grensa ved Storskog

Rapportene om nye asylsøkere over Storskog bekymrer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han ber regjeringen være tydelig og mener det ble handlet for tregt sist.

  • NTB

– Regjeringen må sørge for at vi ikke på nytt lar en helt håndterbar situasjon komme ut av kontroll. Om nødvendig må regjeringen stenge grensa, sier Sp-lederen til NTB.

Tirsdag kom seks armenske asylsøkere uten Schengen-visum over Storskog. Det er første gang noen har krysset denne grensa og søkt asyl siden 30. november 2015.

Kritisk

På spørsmål om han frykter at grensepasseringen er starten på noe større, svarer Vedum som følger:

– Håndtert rett så mener jeg det ikke bør være noen grunn til det. Regjeringen bør være bedre forberedt nå, ta tak i dette med én gang, være tydelig og om nødvendig stenge grensa, sier Sp-lederen.

Han kritiserte regjeringens håndtering av asyltilstrømmingen i 2015 i et innlegg under debatten om revidert nasjonalbudsjett onsdag, Stortingets siste dag før sommerferien.

– Regjeringen hadde ikke evne til å handle før situasjonen nesten ble uholdbar, sa Vedum, som slo fast at norske myndigheter må utnytte "den gode dialogen" med Russland om grensespørsmål.

Ber om svar

Politiet i Finnmark har bedt om svar fra russiske myndigheter på hvorfor de seks, som er i alderen 4 til 58 år, ble sluppet gjennom. Det er uklart om grensepasseringen er i tråd med avtalene Norge har inngått med Russland.

Personell fra Politiets utlendingsenhet tok kveldsflyet til Kirkenes tirsdag for å ta seg av registreringen av asylsøkerne.

– Saken vil bli hurtigbehandlet etter instruksen som Justisdepartementet ga under asylkrisen i 2015, sier politimester Ellen Hætta i Finnmark til NTB.

I fjor kom det ingen asylsøkere fra Armenia til Norge, men i 2015 behandlet Utlendingsdirektoratet (UDI) 16 søknader. Alle fikk avslag. Rundt 5.500 migranter kom til Norge via Russland i 2015. De fleste på sykkel.

Asylstrømmen stanset da Norge og Russland ble enige om å endre formuleringer i dokumenter som asylantene fikk av norske myndigheter.